Thái Nguyên: Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự xã hội

Thứ hai - 29/11/2021 05:57 1.448 0

Thái Nguyên: Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Công văn số 5790/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự xã hội
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, triển khai có hiệu quả Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Công văn số 521/UBND-NC ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân biết, cảnh giác, phòng ngừa, tố giác tội phạm và tuân thủ đúng quy định của pháp luật; phòng ngừa việc sử dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật; Chủ động có biện pháp nâng cao tính bảo mật, an toàn mạng máy tính và dữ liệu khi kết nối, truy cập không gian mạng; quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cho Nhân dân khi chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội; thận trọng, cảnh giác khi sử dụng các hình thức thanh toán trực tuyến, mua bán hàng hóa; không đầu
tư tiền ảo, tiền điện tử, huy động vốn, vay tiền trái pháp luật... trên mạng internet, mạng viễn thông, để tội phạm lợi dụng hoạt động, trở thành nạn nhân của tội phạm sử dụng công nghệ cao; không tham gia các hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc và các vi phạm pháp luật trên không gian mạng dưới mọi hình thức, đặc biệt là đánh bạc dưới hình thức game online.
Đồng thời yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương và cơ quan thông tấn, báo chí trong tuyên truyền, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng như kết quả đấu tranh với các vụ việc, vụ án điển hình để răn đe, nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân. Duy trì các hòm thư tố giác tội phạm, số điện thoại “đường dây nóng”, trực ban hình sự để kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin về tội phạm sử dụng công nghệ cao; tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh làm rõ, xử lý nghiêm các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật trên không gian mạng; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm,
đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là các đối tượng, đường dây, ổ nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, môi giới mại dâm, tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng với quy mô lớn, liên tỉnh, có yếu tố nước ngoài; các vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, vi phạm trong lĩnh vực an ninh mạng và các vi phạm pháp luật khác trên không gian mạng; phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo đảm phù hợp và đáp ứng yêu cầu thực tiễn phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao theo chức năng, nhiệm vụ; hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện và tổng hợp tình hình, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết
quả theo quy định.
Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở triển khai các hình thức thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở, qua tin nhắn SMS đến các thuê bao di động và qua các ứng dụng mạng xã hội trên internet về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức game online, các hành vi cho vay lãi nặng, hoạt động “tín dụng đen” giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức phòng tránh và kịp thời cung cấp thông tin, tố giác tội phạm; nâng cao hiệu quả các biện pháp quản lý dịch vụ viễn thông; trao đổi, đề nghị các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ viễn thông, internet lưu giữ đầy đủ, chính xác, bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hạ tầng mạng, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý việc cung cấp thông tin, dịch vụ có nội dung lừa đảo; các hành vi quảng cáo, hướng dẫn các hình thức đánh bạc trên không gian mạng.
Triển khai các biện pháp cảnh báo, hỗ trợ bảo vệ người sử dụng dịch vụ viễn thông, internet; đề nghị các doanh nghiệp viễn thông, internet chủ động phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu, tài liệu có liên quan phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm liên quan đến công nghệ cao theo yêu cầu của cơ quan điều tra các cấp.
Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng Nhân dân; quan tâm bồi dưỡng kiến thức pháp luật có liên quan và cập nhật các thông tin, diễn biến tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật phục vụ công tác tuyên truyền tại địa bàn cơ sở.
Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên các nhà trường biết các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao để phòng ngừa, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật trong sử dụng mạng internet, mạng xã hội; không thực hiện các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong phòng ngừa, phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật có sử dụng công nghệ cao.
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên, Trung tâm Thông tin tỉnh: tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật có sử dụng công nghệ cao; xây dựng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng Nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao, gắn với tuyên truyền, cảnh báo qua báo điện tử, các trang mạng xã hội để nâng cao hiệu quả phòng ngừa.
UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động xây dựng văn bản chỉ đạo, đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo toàn diện, quyết liệt, hiệu quả trong phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống
chính trị đối với công tác này.
Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan theo ngành dọc phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an các cấp trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc… bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Tăng cường phối hợp lựa chọn các vụ án trọng điểm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lợi dụng công nghệ cao, qua không gian mạng để tổ chức xét xử án điểm, xét xử lưu động nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phòng ngừa chung.
Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại trên địa bàn thường xuyên quán triệt, phổ biến cho cán bộ, nhân viên các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao để hỗ trợ khách hàng phát giác tội phạm, ngăn ngừa thiệt hại về tài sản khi giao dịch; phối hợp tuyên truyền, trực tiếp cảnh báo phòng, chống tội phạm lừa đảo tại ngân hàng và niêm yết cảnh báo tại các máy ATM. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, quy định nội bộ về quy
trình giao dịch nộp, rút, chuyển tiền; nâng cao tính bảo mật trong các hoạt động giao dịch trực tuyến, qua thẻ ngân hàng. Kịp thời cung cấp thông tin cho Cơ quan điều tra các cấp phục vụ công tác điều tra, xác minh, xử lý tội phạm; phong tỏa các tài khoản có liên quan khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.
Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội; các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh phối hợp với các cấp chính quyền trong việc quán triệt, phổ biến thực hiện Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân biết, nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tố giác, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao./.

Tác giả bài viết: Phòng PBGDPL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Top
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây