Giới thiệu nội dung pháp luật mới

Hướng dẫn thi hành Luật Giá về thẩm định giá

Hướng dẫn thi hành Luật Giá về thẩm định giá

 •   09/07/2024 03:44:00 AM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/7/2024 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 78/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giá về thẩm định giá. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
NĐ 77

Sửa đổi, bổ sung quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

 •   07/07/2024 11:38:00 PM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/7/2024 Chính phủ ban hành Nghị định 77/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ.
Sửa đổi, bổ sung quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Sửa đổi, bổ sung quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

 •   05/07/2024 05:11:00 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/7/2024 Chính phủ ban hành Nghị định 76/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
Giảm đến 50% mức thu một số khoản phí, lệ phí

Giảm đến 50% mức thu một số khoản phí, lệ phí

 •   04/07/2024 12:27:00 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/6/2024 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 43/2024/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024.
Hướng dẫn thi hành Luật Căn cước

Hướng dẫn thi hành Luật Căn cước

 •   02/07/2024 10:39:00 PM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/6/2024 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 70/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 được áp dụng đối với công dân Việt Nam; người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
NĐ 75

Thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2024

 •   01/07/2024 11:48:00 PM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/6/2024 Chính phủ ban hành Nghị định 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
Từ ngày 01/7/2024 thực hiện tăng mức lương cơ sở

Từ ngày 01/7/2024 thực hiện tăng mức lương cơ sở

 •   01/07/2024 04:58:00 AM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/6/2024 Chính phủ ban hành Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 01/7/2024 mức lương cơ sở là 2.340.000đồng/ tháng thay cho mức 1.800.000 đồng/ tháng như hiện tại.
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về giá đất theo Luật đất đai năm 2024

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về giá đất theo Luật đất đai năm 2024

 •   01/07/2024 12:11:00 AM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/6/2024 Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2024/NĐ-CP quy định về giá đất, trong đó có hướng dẫn các phương pháp định giá đất cụ thể. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành, Điều 37 của Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày Nghị định này được ký ban hành.
NQ

Hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác trái phép thủy sản

 •   23/06/2024 10:50:00 PM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/6/2024 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ laật Hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản.
Quy định về mẫu thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước từ 01/7/2024

Quy định về mẫu thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước từ 01/7/2024

 •   23/06/2024 09:28:00 PM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/5/2024 Bộ trưởng Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 16/2024/TT-BCA quy định về mẫu thẻ căn cước và giấy chứng nhận căn cước. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024.
Hướng dân thi hành Luật Căn cước

Hướng dân thi hành Luật Căn cước

 •   23/06/2024 08:57:00 PM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/5/2024 Bộ trưởng Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 17/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024.
Luật Lực lượng an ninh

Nhiệm vụ của thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự từ ngày 01/7/2024

 •   20/06/2024 05:27:00 AM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Tại khoản 1, 4 Điều 16 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023(có hiệu lực từ ngày 01/7/2024) quy định:
Quy định về tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự từ ngày 01/7/2024

Quy định về tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự từ ngày 01/7/2024

 •   20/06/2024 05:26:00 AM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Theo quy định tại Điều 15 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2024) quy định về tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự như sau:
Luật Lực lượng an ninh

Địa bàn phụ trách của Tổ bảo vệ an ninh trật tự

 •   20/06/2024 05:25:00 AM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
Điều 14, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2024) quy định địa bàn phụ trách của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự là một hoặc một số thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã hoặc tại huyện không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã.
Luật Lực lượng an ninh

Quan hệ công tác của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

 •   20/06/2024 05:23:00 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Luật Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2024), tại khoản 1 Điều 5 quy định quan hệ công tác của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được quy định như sau:
Luật Lực lượng an ninh

Nguyên tắc phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

 •   20/06/2024 05:21:00 AM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
Luật Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2024), theo khoản 3 Điều 5 nguyên tắc phối hợp, hỗ trợ, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được quy định như sau:
Luật Lực lượng an ninh

Quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

 •   20/06/2024 05:18:00 AM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Luật Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2024), tại khoản 2 Điều 5 quy định phối hợp, hỗ trợ trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được quy định như sau:
Luật Lực lượng an ninh

Quy định về việc bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

 •   19/06/2024 11:18:00 PM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2024), Điều 14 quy định về việc bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở như sau:
Điều kiện tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ 01/7/2024

Điều kiện tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ 01/7/2024

 •   19/06/2024 11:17:00 PM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2024) tại Điều 13 quy định công dân Việt Nam có nguyện vọng và có các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây được xem xét, tuyển chọn tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở:

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây