Giới thiệu nội dung pháp luật mới

Sửa đổi, bổ sung một số quy định hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí.

Sửa đổi, bổ sung một số quy định hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí.

 •   30/11/2023 10:02:00 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/11/2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí.
Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành của Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Công an nhân dân

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành của Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Công an nhân dân

 •   28/11/2023 11:04:00 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/11/2023, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 65/2023/TT-BCA quy định về Trưởng phòng nghiệp vụ của Công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.
tải xuống (1)

Quy định mới cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

 •   28/11/2023 10:31:00 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/11/2023 Chính phủ ban hành Nghị định 81/2023/NĐ- CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2023.
tải xuống

Thông tư sửa đổi một số quy định hướng dẫn Luật cư trú

 •   26/11/2023 07:44:00 PM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/11/2023, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 66/2023/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú.
Hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ và quyền đối với giống cây trồng

Hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ và quyền đối với giống cây trồng

 •   20/11/2023 02:20:00 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/11/2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2023/NĐ-CP quy định định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ và quyền đối với giống cây trồng.
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về "Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy"

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về "Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy"

 •   07/11/2023 08:54:00 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/10/2023, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 56/2023/TT-BCA ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy”.
SAN THAO TAC 41

Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

 •   07/11/2023 08:33:00 PM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/11/2023, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 82/2023/TT-BQP điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
tải xuống (1)

Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

 •   06/11/2023 05:27:00 AM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/11/2023 Chính phủ ban hành Nghị định 76/2023/NĐ- CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 25/12/2023.
Sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

 •   23/10/2023 08:44:00 PM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/10/2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
Quy định mới về phí, lệ phí khi làm thủ tục cấp hộ chiếu trực tuyến

Quy định mới về phí, lệ phí khi làm thủ tục cấp hộ chiếu trực tuyến

 •   18/10/2023 11:28:00 PM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/10/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 63/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến .
Quy định về cung cấp thông tin của lực lượng công an trên môi trường mạng

Quy định về cung cấp thông tin của lực lượng công an trên môi trường mạng

 •   11/10/2023 05:44:00 AM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/92023, Bộ Công an ban hành Thông tư số 45/2023/TT-BCA quy định về cung cấp thông tin của lực lượng công an trên môi trường mạng.
Quy thực hiện chế độ trợ cấp hằng tháng đối với chiến sĩ Công an nhân dân tham gia chống Mỹ đã xuất ngũ

Quy thực hiện chế độ trợ cấp hằng tháng đối với chiến sĩ Công an nhân dân tham gia chống Mỹ đã xuất ngũ

 •   10/10/2023 12:05:00 AM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/8/2023, Bộ Công an ban hành Thông tư số 41/2023/TT-BCA quy định thực hiện chế độ trợ cấp đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.
tải xuống

Quy định mức thu trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

 •   06/10/2023 05:22:00 AM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/10/2023 Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 62/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07 tháng 4 năm 2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.
Công chứng

Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

 •   04/10/2023 03:28:00 AM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/10/2023 Bộ trưởng Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.
nghị định 73

Bảo vệ, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

 •   02/10/2023 09:22:00 PM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/9/2023 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 73/2023/NĐ-CP quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
tải xuống

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

 •   02/10/2023 05:14:00 AM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/9/2023, Bộ trưởng BộTài chính ban hành Thông tư 61/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.
Thực hiện quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Thực hiện quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

 •   27/09/2023 10:46:00 PM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/9/2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2023/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.
Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định về an toàn thực phẩm

Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định về an toàn thực phẩm

 •   27/09/2023 10:33:00 PM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/9/2023 Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 17/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.
tải xuống

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

 •   25/09/2023 05:12:00 AM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/9/2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2023/NĐ- CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Bạn biết tới Cổng thông tin PBGDPL Thái Nguyên qua đâu ?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập32
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm27
 • Hôm nay6,533
 • Tháng hiện tại25,222
 • Tổng lượt truy cập8,001,371
Top
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây