HUY ĐỘNG SỨC MẠNH CỦA CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THAM GIA VÀO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thứ hai - 22/11/2021 23:11 1.068 0
Với lợi thế của đơn vị trung tâm kinh tế - chính trị của tỉnh với nhiều lợi thế trong việc tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nhưng không phải chỉ có những thuận lợi mà song hành với đó thành phố Thái Nguyên cũng có rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ này. Tuy nhiên với sự năng động, sáng tạo và linh hoạt trong tổ chức thực thi công vụ thành phố Thái Nguyên đã vượt qua được những trở ngại, khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, một trong những cách làm thành công của thành phố đó chính là huy động được sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị tham gia vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Nếu như ở một số đơn vị trên địa bàn tỉnh, đâu đó vẫn còn rơi rớt nhận thức “Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là công việc của ngành Tư pháp” và theo đó các ngành thiếu sự quan tâm tổ chức triển khai công tác này, thậm chí bỏ mặc không quan tâm… Không như vậy, trong nhiều năm qua thành phố Thái Nguyên luôn nhận thức đầy đủ và đúng đắn về nhiệm vụ này theo đúng quan điểm của Đảng và quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và quan trọng hơn là triển khai tổ chức thực hiện theo đúng nhận thức “Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị trong đó Nhà nước giữ vai trò trung tâm”.

Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật trực tuyến của thành phố Thái Nguyên

Để triển khai được nguyên tắc đó, hàng năm ngay từ ngày đầu, tháng đầu thành phố đã ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Kế hoạch công tác năm của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố (Hội đồng), đồng thời triển khai họp Hội đồng để triển khai công tác, trong đó để triển khai được toàn diện công tác PBGDPL trên tất cả các lĩnh vực của các nghành, thành phố thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức của Hội đồng và luôn duy trì ít nhất 24 thành viên do đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên là lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố và 02 đồng chí thư ký, trong từng phiên họp Hội đồng đều giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng và cuối năm kiểm điểm từng thành viên viên đối với phần việc được giao. Với cách làm như vậy không chỉ đảm bảo đúng nguyên tắc mà quan trọng hơn là huy động được nguồn lực tổng thể của toàn hệ thống chính trị cho công tác PBGDPL cũng như phủ kín được toàn bộ đối tượng thụ hưởng thông tin pháp luật trên địa bàn, số lượng đối tượng và số lượng thông tin pháp luật đến với các đối tượng thụ hưởng cũng nhiều hơn, đầy đủ hơn, huy động sự vào cuộc của tất cả các ngành với sự phụ trách về cả đối tượng và nội dung văn bản cũng đem đến các thông tin pháp luật sát hợp hơn với nhu cầu của từng đối tượng, tình hình diễn biến các quan hệ xã hội mà dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội của từng lình vực.
Duy trì và phát huy cách làm đó, trong năm 2021, với chức năng nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị đã tổ chức tuyên truyền pháp luật đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức khác nhau. Nội dung phổ biến được lựa chọn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, trong đó chú trọng tới các lĩnh vực thiết yếu của đời sống xã hội với trên 25 Luật và hàng trăm văn bản dưới luật được tuyên truyền phổ biến, bên cạnh đó thành phố còn tổ chức tuyên truyền về vai trò của Biển Đông đối với Việt Nam; Phát triển kinh tế Biển đảo Việt Nam; Biển, Đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, tuyên truyền hưởng ứng làm cho Thế giới sạch hơn; tuyên truyền về Cải cách hành chính…Các đơn vị trong hệ thống chính trị triển khai đều khắp các hoạt động.
Hội liên hiệp phụ nữ thành phố chỉ đạo 34/34 cơ sở Hội tổ chức được 846 hội nghị tuyên truyền tại giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục truyền thống; nâng cao kiến thức, kỹ năng; tuyên truyền về chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo; tập huấn nâng cao kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho 1.704/1.704 cán bộ hội và 76.526 lượt hội viên phụ nữ, viết bài 264 tin bài về hoạt động Hội, phong trào phụ nữ, các cá nhân điển hình, các mô hình, cách làm hay tuyên truyền trên cuốn bản tin phụ nữ Thái Nguyên, trang thông tin điện tử của Hội LHPN Tỉnh và thành phố Thái Nguyên, tuyên truyền trên Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh-Truyền hình thành phố, trên trang thông tin nội bộ thành phố, trên hệ thống loa truyền thanh thành phố và cơ sở; Duy trì hoạt động của “địa chỉ tư vấn trợ giúp pháp lý” tại cơ quan Hội LHPN thành phố, 01 Câu lạc bộ “phụ nữ với pháp luật”, 02 CLB “trợ giúp pháp lý”, 06 CLB “nữ chủ nhà trọ”, 09 CLB “phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội”, 02 CLB “Bình đẳng giới”, 13 CLB “phòng chống bạo lực gia đình”, 132 “Chi hội phụ nữ tự quản về ATGT&TTMQĐT”, 759 mô hình “địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”.
Hội Nông dân thành phố tổ chức và phối hợp tổ chức trên 728 buổi tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho 70.456 lượt hội viên. Tổ chức 6 lớp dạy nghề ngắn hạn lồng ghép PBGDPL cho 185 học viên; Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức 03 buổi tập huấn nghiệp vụ và triểu khai các nội dung cơ bản Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc “phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nạn, tố cáo của nông dân cho trên 420 cán bộ hội cơ sở; Phối hợp với các sở, ngành chức năng tổ chức được 145 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật lòng ghép với PBGDPL cho 5.059 lượt hội viên; phối hợp với phòng Tư pháp, công an thành phố tổ chức tổ chức 05 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tư vấn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 425 lượt cán bộ Hội, tuyên truyền viên, thành viên các Câu lạc bộ nông dân với pháp luật, tổ chức 123 buổi tuyên truyền về phòng chống tội phạm, ma tuý cho 14.867 lượt hội viên, 23 buổi tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông cho 2.314 hội viên; 15 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 352 lượt người, giúp nông dân hiểu và chấp hành nghiêm pháp luật; Phối hợp tổ chức tuyên truyền thực hiện các Đề án xây dựng Đảng, Đề án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đến toàn thể hội viên nông dân; Phối hợp với ban chuyên môn Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ thành lập 1 mô hình điểm Câu lạc bộ “Nông dân với Pháp luật” tại xã Sơn Cẩm; chỉ đạo cơ sở tham mưu với cấp ủy, phối hợp với UBND cơ sở thành lập 06 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại phường Cam Giá, Hoàng Văn Thụ, Trung Thành, Hương Sơn, Quan Triều, Phan Đình Phùng; thành lập 20 tổ tự quản về an ninh trật tự và bảo vệ môi trường tại  chi hội phường Trung Thành, Sơn Cẩm, Linh Sơn, Quang Vinh,….
Cơ sở Điều trị nghiện tự nguyện và Công tác xã hội thành phố tổ chức 06 hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật của Nhà nước về phòng chống ma túy đến 110/110 học viên thuộc Cơ sở. Phối với các phường, xã tổ chức 03 buổi tuyên truyền về các chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy với 214 người tham gia. Thực hiện tuyên truyền về chính sách, pháp luật, đặc biệt là Luật phòng, chống ma túy trên cụm truyền thành của Cơ sở 04 lần/tháng cho từ 70-80 học viên đang cai nghiện ma túy tại Cơ sở.
Thành đoàn Thái Nguyên chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức 8 buổi tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về ATGT, tuyên truyền phòng chống với sự tham gia của hơn 3.100 đoàn viên thanh niên tham gia: Tuyên truyền tại trường THCS Chùa Hang 1, THPT Gang Thép, THPT Ngô Quyền (02 buổi), THPT Chuyên Thái Nguyên. Tổ chức điểm cấp tỉnh Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non về Luật trẻ em và phòng chống dịch COVID-19 với sự tham gia của gần 2000 em học sinh trường THCS Nha Trang. Tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, quán triệt Luật Thanh niên sửa đổi năm 2020 cho trên 180 cán bộ Đoàn, Hội, Đội chủ chốt thành phố Thái Nguyên. Đăng cai 01 Hội nghị điểm cấp tỉnh Tuyên truyền biên giới, biển đảo ngày 23/10/2021, tại Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên, Thành Thái Nguyên đăng cai tổ chức chương trình kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021) cấp tỉnh năm 2021 với sự  tham gia có trên 300 bạn đoàn viên, thanh niên.Tổ chức 01 buổi tập huấn triển khai Luật An ninh mạng, tập huấn nâng cao kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội phòng tránh những văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng cho trên 400 đoàn viên thanh niên trường THPT Chuyên Thái Nguyên; phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức được 02 buổi diễu hành tuyên truyền về động phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, không tàng trữ, buôn bán, đốt pháo, thả đèn trời  với sự tham gia của gần 200 ĐVTN; 100 ĐVTN tham gia diễu hành tuyên truyền kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng 3/2; Phối hợp tổ chức 07 buổi diễu hành tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, với sự tham gia của 700 đoàn viên thanh niên. Tổ chức 04 buổi tuyên truyền về động phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, không tàng trữ, buôn bán, đốt pháo, thả đèn trời, tuyên truyền tìm hiểu kiến thức pháp luật về giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho đoàn viên thanh niên với sự tham gia của gần 1.500 đoàn viên thanh niên; đăng tải 156 tin bài, hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên trang thông tin điện tử thanhdoanthainguyen.vn và trên fanpage Thành Đoàn Thái Nguyên với trên 100.000 lượt người tiếp cận. Các cơ sở Đoàn, Hội, Đội trực thuộc tích cực tuyên truyền các hoạt động trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook... Năm 2021 các cơ sở Đoàn, Đội đã tổ chức 96 hội thi, cuộc thi tìm hiểu liên quan đến kiến thức pháp luật tới toàn thể đoàn viên, đội viên, nhi đồng. Tổ chức diễu hành 128 buổi tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, với sự tham gia của trên 640 đoàn viên thanh niên. chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Hội, Đội duy trì mô hình “Tủ sách thanh niên”, “Tủ sách học đường”, nhằm nâng cao “Văn hóa đọc” cho đoàn viên thanh, thiếu nhi.
Công tác PBGDPL trong các nhà trường và cơ sở luôn được quan tâm duy trì: 100% các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố tổ chức tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thông qua các buổi ngoại khóa, sinh hoạt đầu tuần; tuyên truyền, vân động cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người” do Bộ Tư pháp phát động. 100% các cơ sở giáo dục đã khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến”. 100% các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố đều có tủ sách pháp luật tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tra cứu các văn bản pháp luật.
Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố đã tổ chức thực hiện được 500 chương trình phát thanh với 1.500 lượt phát sóng. Với tổng số 3.800 tin, bài. Trong đó có 104 Chương trình pháp luật và đời sống với tổng số 560 tin, bài. Xây dựng nội dung 33 bài tuyên truyền về Covid - 19 và cung cấp 7 file, in 300 đĩa tuyên truyền cấp phát cho các phường, xã. Thực hiện 81 chuyên mục “Hướng tới bầu cử Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026” với 283 tin, bài. Sản xuất 79 file âm thanh hỏi đáp về bầu cử phát trên chương trình thời sự tổng hợp và gửi cho các phường, xã trên địa bàn để tuyên truyền tại các xóm, tổ dân phố. Sản xuất 2 file âm thanh và in 02 đợt tổng số 1.000 đĩa tuyên truyền trước, trong ngày bầu cử gửi cho tất cả các xóm, tổ dân phố trên địa bàn; in 243 đĩa Chào cờ phát cho 243 tổ bầu cử trên địa bàn. Xây dựng 05 trailer hình ảnh cổ động về bầu cử phát hàng ngày trên 6 màn hình Led. Sản xuất, tuyên truyền hơn 1.000 tin bài truyền hình trên trang thông tin điện tử. Cập nhật thường xuyên các tin, bài tuyên truyền về Biển đảo, An toàn vệ sinh thực phẩm, tin tức trong tỉnh, trong nước. Phát sóng hàng ngày Thông điệp về các biện pháp phòng chống dịch của Bộ y tế trên hệ thống phát thanh; Các biện pháp cách ly y tế; Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố phối hợp với Công an thành phố; Thành đoàn Thái Nguyên thực hiện 07 buổi tuyên truyền bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 bằng xe ô tô và 100 xe mô tô gắn cờ hồng kỳ. Thực hiện 53 lượt tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bằng xe tuyên truyền.
Phòng Nội vụ thành phố chủ trì phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xây dựng Kế hoạch và tổ chức thành công Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” thành phố Thái Nguyên năm 2021 đã thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, Nhân dân, học sinh, sinh viên tham gia. Qua 04 tuần thi toàn thành phố đã có 64.830 lượt người tham gia. Tập hợp văn bản về bầu cử: 806 quyển, Luật Tổ chức Quốc hội: 365 quyển, Luật Tổ chức chính quyền địa phương: 365 quyển, Luật Bầu cử: 1492 quyển, Hỏi đáp về bầu cử: 944 quyển.
Phòng Tư pháp thành phố đã tiếp nhận và cấp phát 400 tranh áp phích tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19; Phòng quản lý đô thị tổ chức cấp phát 1.600 cuốn Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2019 của Chính phủ đến 32 phường xã trên địa bàn thành phố; Phòng Y tế thành phố đã cấp phát: 47 băng rôn, khẩu hiệu, 500 tranh áp phích, hơn 40.000 tờ tơi, tờ gấp về tuyên truyền an toàn thực phẩm trong phòng, chống dịch COVID-19, 47 băng rôn tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá; 35 băng rôn tuyên truyền về an toàn thực phẩm tết Trung thu.
Phòng Văn Hóa thành phố phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã triển khai tuyên truyền trực quan trên hệ thống băng rôn, khẩu hiệu nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm và các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh và thành phố, đặc biệt tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong năm 2021 đã in ấn và căng treo 1.010 băng zôn, 2168 phướn nhỏ, 31 phướn lớn, 51 cum cờ Inoc, 350 phướn thả và 1450m2 pano trên các trục đường chính, trụ sở các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức 01 lớp tuyên truyền, phổ biến các luật có liên quan đến ngành giáo dục cho gần 300 lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT, cán bộ quản lí các trường mầm non, tiểu học, THCS; phối hợp với Công an thành phố tổ chức 01 lớp tập huấn cho gần 300 lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT, cán bộ quản lí các trường mầm non, tiểu học, THCS về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh mạng, tôn giáo, bảo vệ bí mật nhà nước liên quan trong ngành giáo dục và các biện pháp phòng, chống và giải quyết các tệ nạn xã hội trong các cơ sở giáo dục.
Phòng Y tế thành phố tham mưu UBND thành phố tổ chức 01 hội nghị triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cho trên 250 lượt người tham gia học tập. Triển khai nội dung quy định về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm của UBND tỉnh Thái Nguyên tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được giao thực hiện công tác chuyên môn an toàn thực phẩm cho 32 công chức phụ trách công tác ATTP tại các phường, xã trên địa bàn thành phố.
UBND các phường, xã: Quang Trung, Gia Sàng, Phan Đình Phùng, Túc Duyên, Quang Vinh, Tân Thịnh, Đồng Bẩm, Phúc Hà, Huống Thượng, Tân Cương, Thịnh Đức Phúc Trìu, Đồng Liên… đã tổ chức hội nghị phổ biến Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật Tiếp công dân, Luật Đất đai, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Phòng cháy chữa cháy, Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Trẻ em, Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Luật An ninh mạng, Luật Người cao tuổi… cho trên 5.000 lượt người là Thường trực Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ công chức, các tổ chức xã hội, cán bộ chiến sỹ công an, bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, các chi hội, lãnh đạo các cơ quan đơn vị, trường học và cán bộ, đảng viên, nhân dân trong địa bàn.
Cùng với các hình thức PBGDPL phù hợp với từng ngành, hình thức PBGDPL thông qua xây dựng, quản lý khai thác Tủ sách pháp luật tiếp tục được thành phố quan tâm tổ chức triển khai, trong năm 2021 tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai công tác xây dụng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại các phòng, ban, đoàn thể; UBND và nhà văn hóa các phường, xã theo Quyết định số 06/2010 ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật. Năm 2021, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp phát 20 tủ sách pháp luật cho 20 nhà văn hóa tại các tổ, xóm trên địa bàn thành phố. Trung tâm Văn hoá và Truyền thông thành phố, mở cửa phục vụ bạn đọc đến đọc sách, tra cứu tài liệu, học tập 935 lượt người với 1.826 bản sách; mượn về 605 lượt người với 1.418 bản sách; Tra cứu thông tin và Truy cập Internet 880 lượt người. Bên cạnh đó, thành phố giao Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố thành lập 01 đoàn Tham dự Hội nghị - Hội thảo “Hội Thư viện Việt Nam hoạt động trong bối cảnh đại dịch COVID-19” và Hội nghị ban chấp hành Hội Thư viện lần thứ VIII tại Vũng Tàu. Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tiếp nhận từ Ban Tuyên giáo Thành uỷ Thái Nguyên gồm 148 bản sách về: Biển đảo Việt Nam, Bác Hồ, Văn kiện và các tài liệu nghiên cứu, tham khảo,… với trị giá 2.435.000 đồng. Tiếp nhận từ Phòng An ninh đối ngoại công an tỉnh Thái Nguyên 37 bản sách Hiên ngang Trường Sa trị giá 11.100.000 đồng và gần 200 bản sách về Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường sa để Trưng bày và tuyên truyền giới thiệu về Biển đảo Việt Nam. Phát triển 03 tủ sách tại nhà văn hóa Tổ 4, Tổ 9 + 10 và Tổ 12 phường Đồng Quang với 391 bản sách, trị giá 20.476.000đ. Tiếp nhận 44 bản sách gồm: Tiểu thuyết; lịch sử,… do Ban quản lý Đề án bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam tặng. Tổng hợp danh mục sách mới mua bổ sung năm 2021 với 1.062 bản sách các loại gồm: Thiếu nhi, văn học, truyện… trị giá 66.767.000 đồng.
Bên cạnh các hoạt động trên, trước diễn biến nhanh, phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo công tác chỉ đạo và chuyển đổi số trong thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19: UBND thành phố chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin thành phố triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức cài đặt, sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; các tổ chức, cá nhân và Nhân dân trên địa bàn thành phố. Tính đến ngày 15/11/2021 thành phố Thái Nguyên đứng thứ nhất trong 09 huyện, thành thị của tỉnh về tỷ lệ cài đặt PC-COVID với trên 55%; có 22.185 điểm đăng ký QR-Code với 684.794 lượt quét; 7.573 tài khoản cài đặt phần mềm công dân số C-ThaiNguyen.
Có thể nhận thấy, thành phố Thái Nguyên đã xây dựng được “bức tranh đa sắc mầu” về công tác PBGDPL, hy vọng rằng trong thời gian tới Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, các đơn vị, cơ quan trong hệ thống chính trị của thành phố tiếp tục phát huy sức mạnh và sự nỗ lực cố gắng, toàn thể Nhân dân thành phố tiếp tục tích cực tham gia hưởng ứng vào công tác PBGDPL để bức tranh phổ biến, giáo của pháp luật của thành phố mãi đậm sắc mầu góp phần đưa thành phố phát triển lên một tầm cao mới./.

Tác giả bài viết: Đình Quang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn biết tới Cổng thông tin PBGDPL Thái Nguyên qua đâu ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập55
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm54
  • Hôm nay10,840
  • Tháng hiện tại502,579
  • Tổng lượt truy cập11,978,548
Top
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây