HĐND tỉnh bầu các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ năm - 24/06/2021 03:39 719 0
Sáng ngày 21/6, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thực hiện quy trình bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt HĐND và UBND tỉnh được bầu với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối.
Các đại biểu thực hiện bỏ phiếu bầu chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh
Với sự thống nhất và tín nhiệm cao, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV đã trúng cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 66/66 phiếu, đạt 100%; đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV đã trúng cử chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 66/66 phiếu, đạt 100%; đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV đã trúng cử chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 66/66 phiếu đạt 100%; đồng chí Mai Thúy Nga, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV đã trúng cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026 với 66/66 số phiếu, đạt 100%; đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV đã trúng cử chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 66/66 phiếu, đạt 100%; đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV đã trúng cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 66/66 phiếu, đạt 100%; đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV đã trúng cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 66/66 phiếu, đạt 100%.
Cùng với đó, 08 chức danh Trưởng, Phó Trưởng các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; 21 chức danh Ủy viên UBND tỉnh, 21 chức danh Hội thẩm Toà án nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cũng đã được bầu theo đúng quy định và đạt tỷ lệ số phiếu cao.
Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyến BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các Ban của HĐND 
DANH SÁCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO HĐND, UBND TỈNH, CÁC BAN CỦA HĐND TỈNH, ỦY VIÊN UBND TỈNH
I. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khoá XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đồng chí  Phạm Hoàng Sơn
II. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khoá XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026:
1. Đồng chí Đỗ Đức Công
2. Đồng chí Mai Thị Thuý Nga
III. Các Ban chuyên trách HĐND tỉnh Thái Nguyên Khoá XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026: 08 đồng chí
1. Đồng chí Lê Văn Tâm - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách
2. Đồng chí Lê Thị Thu An - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách
3. Đồng chí Nguyễn Thị Thuý Nga - Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội
4. Đồng chí Đoàn Bách Thảo - Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội
5. Đồng chí Trần Văn Khương - Trưởng Ban Pháp chế
6. Đồng chí Phó Thị Thuỷ - Phó Trưởng Ban Pháp chế
7. Đồng chí Ân Văn Thanh - Trưởng Ban Dân tộc
8. Đồng chí Hoàng Trần Nam - Phó Trưởng Ban Dân tộc
IV. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Khoá XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đồng chí Trịnh Việt Hùng
V. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Khoá XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026:
1. Đồng chí Đặng Xuân Trường
2. Đồng chí Dương Văn Lượng
3. Đồng chí Lê Quang Tiến
VI. Ủy viên UBND tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
1. Đồng chí Nguyễn Bá Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công thương 
2. Đồng chí Phạm Quốc Chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
3. Đồng chí Hà Văn Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh
4. Đồng chí Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
5. Đồng chí  Phạm Việt Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
6. Đồng chí  Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh
7. Đồng chí Vũ Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Tư pháp
8. Đồng chí  Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
9. Đồng chí  Đặng Ngọc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế
10. Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11. Đồng chí  Hoàng Đức Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng
12. Đồng chí  Nguyễn Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
13. Đồng chí  Nguyễn Đức Lực, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ
14. Đồng chí Nguyễn Thị Mai, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa , Thể thao và Du lịch
15. Đồng chí  Nguyễn Thành Minh, Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh
16. Đồng chí  Nguyễn Thái Nam, Trưởng Ban Dân tộc
17. Đồng chí  Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính
18. Đồng chí  Phạm Văn Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
19. Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
20. Đồng chí  Nguyễn Đình Việt, Giám đốc Sở Ngoại vụ
21. Đồng chí  Lê Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải.
Nguồn: thainguyen.gov.vn
 

Tác giả bài viết: Đàm Huân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn biết tới Cổng thông tin PBGDPL Thái Nguyên qua đâu ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập109
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm102
  • Hôm nay13,747
  • Tháng hiện tại440,938
  • Tổng lượt truy cập12,543,062
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây