Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

Thứ tư - 07/04/2021 05:04 3.024 0
Ngày 29/3/2021 Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 497/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

Sau gần 10 năm thi hành, Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác pháp chế; củng cố, kiện toàn các tổ chức pháp chế; tăng cường năng lực đội ngũ người làm công tác pháp chế, tạo cơ chế quản lý thống nhất về công tác pháp chế từ Trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, một số quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn thi hành đã bộc lộ những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế cần được khắc phục. Để tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác này cần tiến hành tổng kết toàn diện việc thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP thời gian qua, Bộ Tư pháp ban hành  Quyết định số 497/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.

Mục đích của kế hoạch nhằm đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện tình hình, kết quả triển khai thực hiện việc áp dụng các quy định của Nghị định; Làm rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập trong việc thực hiện Nghị định; tìm ra nguyên nhân, đề xuất giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập; đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác pháp chế trong thời gian tới.

Yêu cầu của Kế hoạch: Việc tổng kết phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan và toàn diện trên phạm vi toàn quốc cũng như trong phạm vi từng Bộ, ngành, địa phương, bảo đảm đúng nội dung, mục đích, tiến độ đề ra. Nội dung tổng kết phải bám sát các quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, kết quả đạt được và những yêu cầu đặt ra trong việc triển khai thi hành; phản ánh đúng tình hình thực tế; phân tích, đánh giá kèm theo số liệu cụ thể. Phân công nhiệm vụ hợp lý, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo có sự phối hợp của các cơ quan liên quan trong việc thực hiện các nội dung tổng kết, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Phạm vi tổng kết: Thời gian tổng kết: Từ ngày 25/8/2011 (từ thời điểm Nghị định có hiệu lực thi hành) đến hết ngày 01/4/2021 trên phạm vi toàn quốc.

Nội dung tổng kết: Nội dung tổng kết thực hiện theo mẫu Báo cáo tổng kết ban hành kèm theo Kế hoạch;  Xem xét, đề xuất khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Nghị định.

 Hình thức tổng kết:  Tùy tình hình thực tiễn địa phương có thể lựa chọn hình thức tổng kết là hội nghị hoặc báo cáo tổng kết./.

Tác giả bài viết: Trần Nội, Phòng XDKTVB

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây