UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 157/QĐ-TTg ngày 01/02/2021của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Thứ hai - 02/08/2021 02:45 778 0
Thực hiện Quyết định số 157/QĐ-TTg ngày 01/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030 (Quyết định số 157/QĐ-TTg). Ngày 30/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 157/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như:
1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Chương trình phát triển sản phẩm Quốc gia đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 157/QĐ-TTg trên các thông tin đại chúng với các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về các nội dung, kết quả, sản phẩm của Chương trình; thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp đối với hoạt động của Chương trình.
2. Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chủ lực của tỉnh với các hoạt động như: Đánh giá hiện hạng sản xuất, chế biến và liên kết tiêu thụ sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh; Đánh giá các nguồn lực về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tác động đến phát triển sản xuất, ché biến các sản phẩm chủ lực của tỉnh; Thực trạng chuỗi tiêu thụ sản phẩm chủ lực của tỉnh; Hiện trạng về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, công nghệ chế biến, nguồn nhân lực; Công tác quảng bá, giao thương, mở rộng thị trường kết nối tiêu thụ sản phẩm chủ lực.
Nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy phát triển sản phẩm chủ lực của tỉnh đáp ứng các yêu cầu CỊuy định tại khoản 1 mục II Điều 1 Quyết định số 157/QĐ-TTg và đáp ứng các yêu cấu kỹ thuật theo quy định để xây dựng đề xuất sản phẩm quốc gia.
3. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, phục vụ việc hình thành và phát triển các sản phẩm quốc gia.
4. Tư vấn, hỗ trợ xây dựng và phát triển các tổ chức, doanh nghiệp điển hình sản xuất sản phẩm quốc gia.
5. Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hoạt động xây dựng thương hiệu: Phát triển các dịch vụ tư vấn xây dựng chỉ dẫn địa lý, xuất xứ hàng hóa, đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, thương hiệu Việt Nam; áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến và hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế.
6. Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường sản phẩm quốc gia: Các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất sản phẩm quốc gia được khuyến khích, ưu tiên mang sản phẩm quốc gia tham gia các hội chợ, triển lãm trong nước và quốc tế, các chương trình xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia.
7. Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao trình độ của đội ngũ nhân lực nghiên cứu, nhân lực kỹ thuật, nhân lực quản trị doanh nghiệp đủ năng lực ứng dụng, làm chủ các công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, kỹ năng quản lý thông qua các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trong quá trình triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình.
8. Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp tham gia phát triển, sản xuất sản phẩm quốc gia trong việc nâng cấp, đầu tư mới một số trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động đo kiểm, thử nghiệm sản xuất theo quy định pháp luật.
Để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trên, UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này; chủ động tham mưu, đề xuất các nội dung, biện pháp cần tập trung chỉ đạo triển khai để bảo đảm thực hiện đồng bộ, có hiệu quả. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Định kỳ trước ngày 05/12 hằng năm (hoặc theo yêu cầu đột xuất) báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo theo quy định.
 

Tác giả bài viết: Đàm Huân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây