THỊ XÃ PHỔ YÊN NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Chủ nhật - 01/08/2021 21:47 723 0
Từ năm 2017 đến hết tháng 6/2021, Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên đã tổ chức được 6.064 hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trực tiếp cho gần 329.000 lượt người, biên soạn và cung cấp gần 140.000 bộ tài liệu PBGDPL, tổ chức sản xuất và phát sóng 5.281 chương trình phát thanh trên hệ thống truyền thanh cơ sở, sản xuất và phát sóng gần 2000 tin bài truyền hình với gần 100 chuyên mục truyền hình về PBGDPL trên đài truyền hình thị xã; tổ chức 123 cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút gần 20.000 lượt người tham gia; tổng kinh phí đảm bảo cho công tác PBGDPL ở cấp huyện đạt gần 4 tỷ đồng, đó những con số cao nhất trong các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh về công tác PBGDPL.
Để có được những kết quả như vậy, qua tìm hiểu cho thấy yếu tố đầu tiên đó là thị xã Phổ Yên đã nhận thức đầy đủ và đúng đắn về vị trí, vai trò và tầm  quan trọng của công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Ngay sau khi UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 08/11/2017 Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, UBND thị xã Phổ Yên đã chủ động ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn đồng thời chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành cấp huyện, hàng năm  xây dựng chương trình phối hợp về PBGDPL giữa các ngành, đoàn thể; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL. Đồng thời chỉ đạo UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định số 705/QĐ-TTg.
Hàng năm Hội đồng PHPBGDPL thị xã tổ chức tự kiểm tra công tác PBGDPL trên địa bàn. Hội đồng PHPBGDPL thị xã giao cho Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng đã tiến hành kiểm tra lồng ghép với công tác tư pháp, công tác tiếp cận pháp luật tại cấp xã về công tác PBGDPL, tại các buổi kiểm tra Phòng Tư pháp đều có thông báo kết quả kiểm tra cho các đơn vị về những mặt ưu, nhược điểm và nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới. Hàng năm đều có sự kiểm tra, giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã về công tác PBGDPL của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã. Đặc biệt thị xã đã triển khai tốt việc huy động sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị tham gia vào công tác PBGDPL, huy động được nhiều nguồn lực đảm bảo cho công tác này.
Với nhận thức và cách làm như vậy, trong 5 năm qua, mặc dù Phòng Tư pháp- cơ quan tham mưu, giúp UBND thị xã trong hoạt động quản lý nhà nước về công tác PBGDPL  còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là về biên chế song thị xã Phổ Yên đã có nhiều cố gắng nỗ lực triển khai hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu của chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 mà điều đầu tiên có thể thấy được đó chính là sự quan tâm đầu tư nguồn lực đảm bảo cho công tác PBGDPL với số kinh phí đảm bảo cho công tác PBGDPL trong gia đoạn 2017-2021 lớn nhất trong các đơn vị cấp huyện trên toàn tỉnh.
Trong giai đoạn 20217-2021, các cấp, các ngành, đoàn thể trên địa bàn thị xã đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, coi đây là nhiệm vụ chính trị chung gắn với chức năng riêng của từng đơn vị-đây là yếu tố quan trọng giúp cho thị xã tổ chức toàn diện các hoạt động trong công tác PBGDPL, bên cạnh đó, thị xã luôn quan tâm đến coongtacs đảm bảo nguồn nhân lực cho công tác PBGDPL,  Hội đồng Phối hợp PBGDPL thị xã thường xuyên được kiện toàn với 25 thành viên do Chủ tịch UBND thị xã làm Chủ tịch Hội đồng, Trưởng phòng Tư pháp làm Phó Chủ tịch thường trực. chú trọng xây dựng, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật với 21 Báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 102 Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, hàng năm đội ngũ này đều được tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và cung cấp đầy đủ tài liệu để triển khai nhiệm vụ, trong 5 năm qua đội ngũ này luôn phát huy tốt là đầu mối tổ chức cung cấp thông tin pháp luật đến nhân dân.
Đ/c Nguyễn Xuân Trường-Phó chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến bồi dường nghiệp vụ Tư pháp tại thị xã Phổ Yên trong tháng 7/2021
 Theo báo cáo của UBND thị xã Phổ Yên, trong gần 5 năm qua đã triển khai toàn diện các hình thức PBGDPL theo quy định của Luật PBGDPL và không dừng lại ở đó còn triển khai hình thức PBGDPL thông qua các cuộc họp thôn, bản, xóm phố, lồng ghép trong các cuộc họp giao ban tại UBND xã, phường. Hình thức PBGDPL trên hệ thống truyền thanh cơ sở tiếp tục được duy trì và ngày càng nâng cao chất lượng góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền PBGDPL. Tất các các xã, phường đều bố trí nhiều cụm loa ở các khu dân cư khác nhau đề thuận tiện cho việc tiếp thu thông tin tuyên truyền của người dân. Thời lượng tuyên truyền được thực hiện từ 15-20 phút vào các cung giờ buổi sáng và buổi chiều.
Từ khi thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TT ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ đến nay 100% các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, phường dều tổ chức phổ biến, thông tin rộng rãi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với nội dung và hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật; 100% nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân được các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, phường triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả theo chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền và chương trình, kế hoạch PBGDPL hàng năm của cơ quan, tổ chức, địa phương..
Bên cạnh các hoạt động PBGDPL của các cơ quan nhà nước Mặt trận Tổ quốc các cấp trên đại bàn thị xã đã phát huy vai trò tích cực phối hợp với các phòng, ban, ngành trong công tác tuyên truyền PBGDPL tới các tầng lớp Nhân dân gắn với các hoạt động của Mặt trận như tuyên truyền trực tiếp, gián tiếp thông qua các buổi sinh hoạt Ban Công tác mặt trận ở khu dân cư; tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ mặt trận. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc vận động Nhân dân chấp hành pháp luật ở khu dân cư, thực hiện các hương ước, quy ước, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma tuý, mại dâm, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường… Đội ngũ cán bộ Mặt trận làm công tác PBGDPL được nâng cao về chất lượng và số lượng, chủ động gắn công tác tuyên truyền, PBGDPL với nhiệm vụ chuyên môn; kết hợp giữa PBGDPL với các hoạt động của Mặt trận, từ đó nhấn mạnh được vai trò vừa là giám sát các hoạt động PBGDPL, vừa là cơ quan phản ánh các tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, làm cầu nối góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Kết quả phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác PBGDPL thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tịch cực, đặc biệt là sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ của mình đã tổ chức lồng ghép việc thực hiện tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan.
 

Tác giả bài viết: Đinh Xuân Quang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Top
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây