Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử

Thứ tư - 07/04/2021 05:21 599 0
Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên, ngày 19/3/2021, Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch số 155/KH-STP tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kế hoạch được ban hành nhằm quán triệt đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và của UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường trao đổi thông tin, dự báo tình hình để chủ động xử lý các tình huống khiếu nại, tố cáo đông người đến địa điểm tiếp công dân của Sở trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; không để phát sinh những tình huống phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, không để phát sinh “điểm nóng” góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội phục vụ trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Sở trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; không để các phần tử xấu lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để kích động, lôi kéo, tụ tập đông người gây mất trật tự an toàn xã hội.

Sở Tư pháp chú trọng thực hiện tốt công tác tiếp công dân. Đồng chí Lãnh đạo Sở và các công chức được phân công thực hiện tiếp công dân theo Thông báo số 189/TB-STP ngày 08/3/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp thường trực tiếp công dân trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Các Phòng, Trung tâm, đơn vị thuộc Sở chủ động bố trí thời gian, phân công công chức, viên chức thuộc đơn vị mình tham gia tiếp công dân cùng Lãnh đạo Sở khi có yêu cầu để tổ chức tốt việc tiếp công dân trước, trong và sau thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.  Thanh tra Sở theo dõi, nắm tình hình, tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Sở chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định. Đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Sở giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân thuộc thẩm quyền; tham mưu xử lý những phát sinh, vướng mắc của công dân; phối hợp với các đơn vị thuộc Sở thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của Sở và các địa điểm khác khi có yêu cầu. Tiếp nhận xử lý đơn thư, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng quy định; báo cáo Lãnh đạo Sở chỉ đạo, xử lý kịp thời những vụ việc đông người, phức tạp.

Sở Tư pháp giao các phòng, đơn vị thuộc Sở tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 11/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 18/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh và nội dung Kế hoạch này đến công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Thực hiện tốt các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; duy trì thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo đúng quy định, bố trí cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, năng lực, trách nhiệm, am hiểu chuyên môn thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân; chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả những vụ việc đông người, phức tạp, không để phát sinh “điểm nóng” về khiếu nại, tố cáo.  Chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền quản lý; thường xuyên, kịp thời liên hệ với Thanh tra Sở để nắm tình hình khiếu nại, tố cáo; chủ động giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh, không để công dân khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Thường xuyên, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở (qua Thanh tra Sở) đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp mới phát sinh để có phương án xử lý.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hữu Tùng, Sở Tư pháp Thái Nguyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Top
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây