Tiêu chí đánh giá chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Tiêu chí đánh giá chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

 23:53 10/07/2024

Ngày 03/7/2024 Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 159-HD/BTGTW thực hiện quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.
Tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng viên chức

Tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng viên chức

 04:16 09/07/2024

Ngày 27/6/ 2024 Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 05/2024/TT-BNV quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và lên hạng I đối với viên chức hành chính, viên chức văn thư, viên chức lưu trữ; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức.
Hướng dẫn thi hành Luật Giá về thẩm định giá

Hướng dẫn thi hành Luật Giá về thẩm định giá

 03:44 09/07/2024

Ngày 01/7/2024 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 78/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giá về thẩm định giá. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Giảm đến 50% mức thu một số khoản phí, lệ phí

Giảm đến 50% mức thu một số khoản phí, lệ phí

 00:27 04/07/2024

Ngày 28/6/2024 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 43/2024/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024.
Hướng dẫn thi hành Luật Căn cước

Hướng dẫn thi hành Luật Căn cước

 22:39 02/07/2024

Ngày 25/6/2024 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 70/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 được áp dụng đối với công dân Việt Nam; người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Từ ngày 01/7/2024 thực hiện tăng mức lương cơ sở

Từ ngày 01/7/2024 thực hiện tăng mức lương cơ sở

 04:58 01/07/2024

Ngày 30/6/2024 Chính phủ ban hành Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 01/7/2024 mức lương cơ sở là 2.340.000đồng/ tháng thay cho mức 1.800.000 đồng/ tháng như hiện tại.
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về giá đất theo Luật đất đai năm 2024

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về giá đất theo Luật đất đai năm 2024

 00:11 01/07/2024

Ngày 27/6/2024 Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2024/NĐ-CP quy định về giá đất, trong đó có hướng dẫn các phương pháp định giá đất cụ thể. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành, Điều 37 của Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày Nghị định này được ký ban hành.
NQ 03

Quy định mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

 23:08 30/06/2024

Ngày 27/6/2024 Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, Kỳ họp thứ mười chín thông qua ngày 27/6/2024.
QĐ 15

Quy định về thi đua, khen thưởng tỉnh Thái Nguyên

 03:10 26/06/2024

Ngày 14/6/2024 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND quy định về thi đua, khen thưởng tỉnh Thái Nguyên.
NQ

Hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác trái phép thủy sản

 22:50 23/06/2024

Ngày 12/6/2024 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ laật Hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản.
Quy định về mẫu thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước từ 01/7/2024

Quy định về mẫu thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước từ 01/7/2024

 21:28 23/06/2024

Ngày 15/5/2024 Bộ trưởng Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 16/2024/TT-BCA quy định về mẫu thẻ căn cước và giấy chứng nhận căn cước. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024.
Hướng dân thi hành Luật Căn cước

Hướng dân thi hành Luật Căn cước

 20:57 23/06/2024

Ngày 15/5/2024 Bộ trưởng Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 17/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024.
Quy định về tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự từ ngày 01/7/2024

Quy định về tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự từ ngày 01/7/2024

 05:26 20/06/2024

Theo quy định tại Điều 15 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2024) quy định về tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự như sau:
Luật Lực lượng an ninh

Địa bàn phụ trách của Tổ bảo vệ an ninh trật tự

 05:25 20/06/2024

Điều 14, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2024) quy định địa bàn phụ trách của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự là một hoặc một số thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã hoặc tại huyện không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã.
Luật Lực lượng an ninh

Quan hệ công tác của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

 05:23 20/06/2024

Luật Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2024), tại khoản 1 Điều 5 quy định quan hệ công tác của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được quy định như sau:
Luật Lực lượng an ninh

Nguyên tắc phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

 05:21 20/06/2024

Luật Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2024), theo khoản 3 Điều 5 nguyên tắc phối hợp, hỗ trợ, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được quy định như sau:
Luật Lực lượng an ninh

Quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

 05:18 20/06/2024

Luật Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2024), tại khoản 2 Điều 5 quy định phối hợp, hỗ trợ trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được quy định như sau:
Luật Lực lượng an ninh

Quy định về việc bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

 23:18 19/06/2024

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2024), Điều 14 quy định về việc bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở như sau:
Điều kiện tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ 01/7/2024

Điều kiện tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ 01/7/2024

 23:17 19/06/2024

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2024) tại Điều 13 quy định công dân Việt Nam có nguyện vọng và có các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây được xem xét, tuyển chọn tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở:
Luật Lực lượng an ninh

Độ tuổi tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

 23:15 19/06/2024

Điều 13 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2024) quy định tiêu chuẩn, điều kiện tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở như sau:
Thăm dò ý kiến

Bạn biết tới Cổng thông tin PBGDPL Thái Nguyên qua đâu ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập93
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm92
  • Hôm nay18,743
  • Tháng hiện tại294,061
  • Tổng lượt truy cập12,396,185
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây