Hội nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Tư pháp

Chủ nhật - 26/09/2021 23:53 532 0
Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, ngày 24/9/2021, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức buổi làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên về tình hình tổ chức bộ máy, thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao và việc tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh từ đầu năm 2021 đến nay; phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2021 và giai đoạn 2021- 2026. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên chủ trì Hội nghị.
ảnh 1


Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban của Tỉnh ủy, UB MTTQ tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, các ngành của tỉnh: Thanh tra, Nội vụ, Ban Pháp chế HĐND, Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự, Kế hoạch và đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Thông tin và truyền thông, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND, Văn phòng UBND, Ban Tiếp công dân tỉnh.
Về phía Sở Tư pháp có đồng chí Vũ Thị Lệ Hằng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở cùng các đồng chí Lãnh đạo Sở, trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở.
Hội nghị đã nghe đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2021 và giai đoạn 2021-2026 của Sở Tư pháp. Báo cáo đã trình bày một cách toàn diện về những kết quả đạt được của Sở trong thời gian qua, những khó khăn hạn chế của ngành và đề ra nhiệm vụ trong thời gian tới; đồng thời có những kiến nghị, đề xuất với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh, các ngành của tỉnh để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của ngành để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ công tác tư pháp của tỉnh.
Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận về nội dung báo cáo của Sở Tư pháp, đánh giá cao những kết quả của Sở Tư pháp trong công tác tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, trong việc phối hợp công tác với các ngành, đơn vị thời gian qua.
Trong những năm qua, Sở Tư pháp đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về tư pháp trên địa bàn; kịp thời xây dựng và triển khai kế hoạch công tác ngành sát với yêu cầu nhiệm vụ, có nhiều giải pháp, đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành; qua đó đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, trong đó nổi bật là:
+ Công tác tham gia xây dựng thể chế đạt được hiệu quả cao. Công tác thẩm định văn bản QPPL được chú trọng, đảm bảo 100% văn bản QPPL của tỉnh ban hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định; hoạt động kiểm tra, rà soát văn bản QPPL được đẩy mạnh và đưa ra được nhiều yêu cầu, kiến nghị cụ thể; Công tác theo dõi thi hành pháp luật và quản lý xử lý vi phạm hành chính đã đưa ra những đánh giá sát thực về hoạt động thi hành pháp luật trên địa bàn, kiến nghị những giải pháp đưa pháp luật vào cuộc sống thực tiễn một cách hiệu quả hơn;
+ Nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật thường xuyên được đổi mới và đa dạng hóa; có trọng điểm và đi vào những vấn đề được xã hội và người dân quan tâm, đón nhận; lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, có vai trò quan trọng trong xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở và cộng đồng dân cư;
+ Công tác tư vấn pháp luật cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các doanh nghiệp trong thời gian qua đạt được tin tưởng, đánh giá cao; đây là nỗ lực của ngành Tư pháp Thái Nguyên trong việc tạo hành lang pháp lý an toàn cho hoạt động của chính quyền địa phương, người dân. Với sự tin tưởng của Lãnh đạo tỉnh, ngành Tư pháp tiếp tục được giao thêm nhiệm vụ mới tham mưu rà soát, xem xét các đề xuất của nhà đầu tư, cơ quan quản lý đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền khác liên quan đến các dự án triển khai tại địa phương, qua đó giúp cho cơ quan có thẩm quyền thực hiện đúng quy định của pháp luật về đầu tư trên địa bàn tỉnh;
+ Một số hoạt động của các đơn vị sự nghiệp đạt hiệu quả cao, đóng góp tích cực cho KT-XH của tỉnh, trong đó nổi bật là Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: Năm 2020 đã bán đấu giá thành thu được trên 1.600 tỷ cho ngân sách nhà nước; 9 tháng đầu năm nay đã thu được cho ngân sách trên 1.300 tỷ đồng, tăng so với giá khởi điểm 372 tỷ đồng; Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước đã hỗ trợ miễn phí cho rất nhiều đối tượng yếu thế trong xã hội, giúp cho họ bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đảm bảo công bằng xã hội; các Phòng Công chứng hoạt động hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp;
+ Sở đã chủ động, tích cực trong việc xây dựng các chương trình, đề án phục vụ hoạt động quản lý nhà nước của ngành như: Đề án “Nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 -2020”, Đề án thực hiện thừa phát lại trên địa bàn tỉnh; Đề án hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025;
+ Sở đã có nhiều nỗ lực trong công tác chuyển đổi số, hiện đại hóa nền hành chính, nổi bật là: Áp dụng hiệu quả các phần mềm quản lý ngành, hệ thống quản lý lý lịch tư pháp trực tuyến; Số hóa 100% kết quả giải quyết TTHC; cung cấp cho trên 80% số xã có tài khoản được phân quyền đầy đủ để thực hiện chứng thực điện tử (so với yêu cầu đặt ra là 35% số xã trên địa bàn tỉnh), đây là một cơ sở rất quan trọng cho việc thực hiện các TTHC mức độ 4 trên toàn tỉnh. Sở Tư pháp là một trong những đơn vị đi đầu trong việc xây dựng chương trình chuyển đổi số, như việc đã xây dựng xong Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật và đi vào khai thác hiệu quả; tổ chức thành công các Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến phục vụ nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh, đặc biệt là trong Cuộc bầu cử ĐBQH và bầu cử ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Một số dự án công nghệ thông tin thiết thực đã được UBND tỉnh phê duyệt cho ngành thực hiện trong năm 2021 như: Phần mềm đấu giá tài sản trực tuyển, Phần mềm quản lý công chứng,chứng thực và thông tin ngăn chặn…Các dự án khác như: Xây dựng phần mềm quản lý xử lý VPHC và Dự án số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch là những Dự án thiết thực, đã được đưa vào Kế hoạch để triển khai thực hiện trong giai đoạn tới.
Kết luận tại Hội nghị, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đánh giá cao kết quả đóng góp của Sở Tư pháp cho tỉnh trong thời gian qua. Công việc của ngành được giao là rất nặng nề nhưng Sở đã có rất nhiều nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở Tư pháp tiếp tục phát huy; công tác tham mưu cho Lãnh đạo tỉnh cần phải tham mưu đúng, tham mưu đủ, mạnh dạn, kiên định, không né tránh, nể nang, tuyệt đối tuân thủ pháp luật; tăng cường công tác phối hợp, trao đổi, xin ý kiến cơ quan chuyên môn cấp trên về những vấn đề khó, phức tạp. Đồng chí đã nhắc nhở và yêu cầu công chức, viên chức, người lao động của Sở thực hiện nghiêm túc kỷ luật kỷ cương, đạo đức công vụ; không để tái phạm những vi phạm như trong thời gian vừa qua. Đối với dự án Phần mềm đấu giá tài sản trực tuyến, đồng chí yêu cầu Sở Tư pháp phối hợp với các ngành liên quan sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021.
Thay mặt Đảng ủy và lãnh đạo Sở, đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sư phối hợp của các ngành, các cấp đối với công tác tư pháp; tiếp thu nghiêm túc và đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và ý kiến tham gia góp ý của các ngành. Tập thể Sở Tư pháp sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao./.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Hữu Tùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn biết tới Cổng thông tin PBGDPL Thái Nguyên qua đâu ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập75
  • Hôm nay11,607
  • Tháng hiện tại527,166
  • Tổng lượt truy cập11,274,966
Top
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây