Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Thái Nguyên triển khai toàn diện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

Thứ hai - 13/09/2021 20:51 659 0
Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Thái Nguyên triển khai toàn diện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021
Xác định Công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật luôn có vị trí và vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay, là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị. Thời gian qua Đảng ủy, tập thể Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ Đảng, tổ chức đoàn thể, các cơ quan, phòng, đơn vị quyết liệt trong công tác triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, coi đây là nhiệm vụ chính trị chung gắn với chức năng riêng của từng tổ chức, cụ thể:
Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của Sở giao cho Văn phòng Sở và Thanh tra Sở làm đầu mối và phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan triển khai, tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động trong cơ quan. Sở GTVT thực hiện theo dõi pháp luật trên 5 lĩnh vực ngành quản lý gồm: Lĩnh vực đầu tư xây dựng (do phòng QL Chất lượng công trình và ATGT chủ trì); lĩnh vực quản lý bảo trì đường bộ (do phòng QL Kết cấu hạ tầng chủ trì); lĩnh vực vận tải, phương tiện, người lái và đăng kiểm (do phòng QL Vận tải phương tiện và người lái chủ trì); lĩnh vực an toàn giao thông (do Văn phòng Ban ATGT chủ trì); lĩnh vực tài chính, kế toán (do phòng Kế hoạch Tài chính chủ trì).
Trong giai đoạn 2017 - 2021, các phòng chuyên môn thuộc Sở đã thực hiện tốt việc theo dõi văn bản quy phạm pháp luật và kịp thời phổ biến, tuyên truyền pháp luật thuộc nhiệm vụ công tác được phân công phụ trách trong lĩnh vực Giao thông – Vận tải.
Đặc biệt, Văn phòng Ban an toàn giao thông là bộ phận chuyên trách thực hiện chức năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã và đang phát huy mạnh mẽ vai trò phối hợp với các ngành, các cấp trong việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân về các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định của các Bộ, ngành liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thôngtrên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.Cơ quan thanh tra Sở thường xuyên tổ chức song song việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ.Phòng Quản lý vận tải phương tiện & người lái phối hợp với Hiệp hội vận tải ô tô Thái Nguyên tổ chức đưa các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải vào chương tập huấn nghiệp vụ vận tải cho người lái xe và nhân viên phục vụtrên xe kinh doanh vận tải.
5
TTGT kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Bến xe khách trung tâm TP Thái Nguyên-Ảnh sưu tầm-Nguồn http://sogtvt.thainguyen.gov.vn
Trong 5 năm (2017-2021) đã triển khai thực hiện đã biên soạn và phát hành hơn 8.500 cuốn sổ tay có nội dung tuyên truyền về xử phạt xe vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;  trên 40.000 tờ rơi về ATGT, tặng trên 100 mũ bảo hiểm xe mô tô cho sinh viên nhân dịp hưởng ứng năm ATGT 2017; phối hợp với Hiệp hội Vận tải ô tô Thái Nguyêntổ chức 21 lớp tập huấn nghiệp vụ vận tải, cấp chứng chỉ cho gần 3.200 lái, phụ xe,người điều hành doanh nghiệp vận tải và người phục vụ trên xe ô tôphối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức 24 buổi tuyên truyền ATGT bằng hình thức sân khấu hóa, 40 buổi tuyên truyền trực tiếp và 08 buổi tập huấn cho hơn 18.000 lượt người tham gia; phối hợp tổ chức 2 cuộc thi báo chí về ATGT trên Báo Thái Nguyên, Đài PT-TH tỉnh; tham dự cuộc thi Báo chí cấp Trung ương do Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức; cấp phát về cơ sở trên 1.000 mũ bảo hiểm, 100 áo phao, hơn 25.000 tài liệu tuyên truyền cho trẻ em, hơn 150.000 tờ rơi, hàng trăm băng rôn tuyên truyền về ATGT; thường xuyên tuyên truyền lưu động trên các quốc lộ, đường tỉnh, khu đông dân cư, khu công nghiệp, dọc tuyến đường sắt trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể, các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức 78 buổi tuyên truyền miệng và 24 buổi tuyên truyền sân khấu hóa cho trên 50.000 lượt người. Tổ chức tuyên truyền lưu độngtrên các quốc lộ, đường tỉnh, khu đông dân cư, khu công nghiệp, dọc tuyến đường sắt; cung cấp 160 nghìn tờ rơi, 54.700 cuốn tài liệu, 3.200 đĩa CD, 200 áo phao cứu sinh, trên 1.000mũ bảo hiểm cho các ngành, các địa phương phục vụ công tác tuyên truyền ở cơ sở. Riêng năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid –19 bùng phát và có những diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thái Nguyên về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật không tổ chức theo hình thức trực tiếp mà chủ yếu triển khai trên các trang thông tin điện tử, phương tiện truyền thôngnhư:tuyên truyền lưu động trên xe ô tô mạng lưới loa truyền thanh ở các khu dân cư…trong năm Văn phòng ATGT đãcấp phát trên 100.000 tờ rơi, tờ gấp; 18.500 cuốn sách tuyên truyền về Luật giao thông đường; 280 quyển sổ tay quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ, 3.200 đĩa CD; 900 mũ bảo hiểm; 100 bạt khổ lớn hệ thống báo hiệu đường bộ.
Để triển khai được những kết quả như vậy, bên cạnh việc nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác PBGDPL, Sở Giao thông-Vận tải còn luôn quan tâm tăng cường công tác quản lý nhà nước về PBGDPL kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đảm bảo cho công tác PBGDPL, thường xuyên  rà soát, củng cố, kiện toàn, bổ sung nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL mà trực tiếp là đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, luôn đảm bảo cho đội ngũ này  được tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới, cử 01 Lãnh đạo Sở tham gia Hội đồng PHPBGDPL của tỉnh, 01 chuyên viên tham gia tổ giúp việcHội đồngcử 01 chuyên viên trình độ cử nhân Luậtlàm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.
Bên cạnh đó,để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả của công tác PBGDPL và nâng cao ý thức, thói quen chấp hành, tuân thủ pháp luật của nhân dân. Sở Giao thông vận tải đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện nghiêm Luật PBGDPL, đồng thời, tiếp tục đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức tổ chức thực hiệncông tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật như việc sử dụng các cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật qua các cổng thông tin, trang thông tin điện tử; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật; sử dụng các ứng dụng của mạng xã hội; tăng cường đăng tải các bài viết về pháp luật trên các cổng thông tin điện tử nhằm cung cấp những thông tin chính thống, nhanh chóng, kịp thời và đa dạng tới người dân. Qua đó, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành triển khai PBGDPL hiệu quả, thuận lợi và tiết kiệm thời gian, công sức; giúp người dân dễ tiếp cận thông tin về pháp luật. Đặc biệt quan tâm đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, huy động mọi nguồn lực tham gia vào công tác này; tổ chức ký kết, triển khai chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (huy động nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL; phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của các cơ sở nghiên cứu, đào tạo luật, các tổ chức hành nghề luật, luật sư, luật gia, người làm công tác pháp luật tham gia PBGDPL cho Nhân dân, huy động sự tham gia tích cực của các cơ quan, tổ chức trong ngành, phát huy mạnh mẽ vai trò trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện, đồng thờiđẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa để tạo nguồn lực tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong toàn ngành./.

Tác giả bài viết: Đình Quang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây