Thái Nguyên: Triển khai đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ tư - 15/02/2023 03:37 304 0
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2012, hoạt động PBGDPL cho cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong 10 năm qua có nhiều chuyển biến tích cực về số lượng và chất lượng . Các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được quy định trong Luật đều đã được áp dụng triển khai trên cơ sở lựa chọn các hình thức phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng để áp dụng, mang lại hiệu quả cao, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân.
PBGDPL trực tiếp thông qua các hội nghị, lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật: Hoạt động này được tổ chức rộng khắp đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành. Các đơn vị làm tốt trong hoạt động này là Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Giao thông-vận tải, Ban dân tộc, Hội LHPN, Hội Nông dân, Tỉnh đoàn… và các địa phương như Thành phố Thái Nguyên, Thành phố Sông Công, huyện Định Hóa…
 PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin điện tử: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã bám sát các sự kiện có liên quan đến công tác tuyên truyền pháp luật, duy trì thực hiện chuyên mục cải cách hành chính, giới thiệu văn bản, chính sách pháp luật mới để tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân và cán bộ; hướng dẫn công tác tuyên truyền pháp luật đối với Đài truyền thanh các huyện, thành phố; tổ chức tuyên truyền về "Ngày pháp luật", tuyên truyền các chính sách pháp luật của Trung ương, của tỉnh, tuyên truyền các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh tổ chức. Kết quả sau 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, các sở, ban, ngành đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện tuyên truyền pháp luật phù hợp với từng ngành, lĩnh vực chuyên môn, đảm bảo việc PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng đến được với đông đảo người nghe, người xem. Trung bình mỗi năm các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương đăng khoảng 1.000 tin bài phổ biến, giáo dục pháp luật trên tất cả các lĩnh vực; duy trì thường xuyên Chuyên mục Pháp luật và cuộc sống trên sóng truyền hình và phát thanh (01 số/tuần).
PBGDPL thông qua hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở: Trong các hình thức trợ giúp pháp lý như tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng thì hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động ngày càng được mở rộng tới tận các làng, xóm, thôn, bản với mong muốn giúp cho nhóm người yếu thế tiếp cận pháp luật thuận lợi, được giải đáp những vướng mắc về pháp lý nhằm góp phần giải tỏa nhiều tranh chấp bất đồng trong cộng đồng dân cư, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Căn cứ vào văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các văn bản hướng dẫn của Sở Tư pháp và UBMTTQ tỉnh, các địa phương cũng ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn. Kết quả, sau 10 năm, toàn tỉnh đã tổ chức 2.767 hội nghị tuyên truyền, tập huấn cho hòa giải viên. Hiện nay, mạng lưới Tổ hòa giải được thành lập rộng khắp trên địa bàn, toàn tỉnh hiện có 2.253 Tổ hòa giải với 15.939 hòa giải viên, đảm bảo mỗi khu dân cư có ít nhất 01 tổ hoà giải. Tỷ lệ hòa giải thành hàng năm đạt từ 79-85%.
PBGDPL thông qua việc biên soạn, phát hành tài liệu pháp luật: Hình thức này luôn được duy trì và phát huy hiệu quả, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động lựa chọn những nội dung sát với nhu cầu thực tế, lựa chọn hình thức biên soạn tài liệu phù hợp nhằm truyền tải những thông tin, kiến thức pháp luật cần thiết đến với các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng cho việc nâng cao kiến thức pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân. Bình quân mỗi năm các đơn vị và địa phương trên địa bàn đã phát hành và cấp phát 40.000 tờ rơi, tờ gấp pháp luật.
Tăng cường tổ chức các hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật: Hình thức tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật được các cơ quan, đơn vị ở cấp tỉnh và các huyện quan tâm, chú trọng. Đây là hình thức mang lại hiệu quả tuyên truyền pháp luật hiệu quả, thu hút được sự quan tâm đông đảo của đội ngũ cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân. Qua 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, toàn tỉnh đã tổ chức các hội thi, cuộc thi tìm hiểu về pháp luật như: Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội thi "Hòa giải viên giỏi"; Hội Phụ nữ tổ chức Hội thi "Người điều hành giỏi"; Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài"…; Công an tỉnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Cải cách hành chính trong lực lượng công an nhân dân”, Viện kiểm sát tổ chức cuộc thi “xây dựng cáo trạng”, chương trình “chúng tôi là kiểm sát viên” bằng hình thức thi Gameshow... Trong những năm gần đây, nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, các cuộc thi như: “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”, “Cải cách thủ tục hành chính”, “Tìm hiểu Luật An ninh mạng và nhận diện thủ đoạn tội phạm lừa đảo trên không gian mạng”, “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND” Mỗi cuộc thi thu hàng chục triệu lượt người tham gia.
Nâng cao hiệu quả PBGDPL thông qua sinh hoạt của các Câu lạc bộ pháp luật: Hội Nông dân duy trì sinh hoạt 19 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với trên 770 hội viên tham gia; Hội Phụ nữ có mô hình Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” được lồng ghép ở khắp các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh. Hoạt động của các Câu lạc bộ đã góp phần nâng cao hiểu biết của hội viên về chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Hình thức sinh hoạt Câu lạc bộ trong đó có lồng ghép tuyên truyền pháp luật đã có tác dụng tích cực cho việc tuyên truyền PBGDPL trong toàn tỉnh, góp phần làm giảm các tệ nạn xã hội và hành vi vi phạm pháp luật khác.
Trong 10 năm qua, các đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đều đã bám sát vào chương trình xây dựng luật của Quốc hội, chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, cũng như tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước và địa phương để xây dựng và triển khai chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật theo đúng yêu cầu của Luật PBGDPL, triển khai cơ bản các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân, các văn bản liên quan đến những vấn đề có tính thời sự được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, trong đó các cơ quan đơn vị đều đã xác định nội dung trọng tâm cần PBGDPL cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý.

 Triển khai công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường: Thực hiện Luật PBGDPL và các chỉ đạo của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã chỉ đạo 100% các đơn vị trường học triển khai phổ biến một số kiến thức pháp luật cơ bản gắn với cuộc sống, học tập của học sinh, sinh viên; chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền trẻ em, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Thanh niên, Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng chống ma túy, Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, pháp luật về môi trường...
Cùng với việc tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục bắt buộc, các cơ sở giáo dục đã lựa chọn hình thức tổ chức PBGDPL đa dạng, phong phú phù hợp với thực tiễn của đơn vị, chuyển tải kiến thức pháp luật cho cán bộ công chức, viên chức và học sinh, sinh viên như: giảng dạy lồng ghép vào các môn học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân..., tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, thi học sinh giỏi môn Giáo dục công dân, thi giáo viên dạy giỏi môn Giáo dục công dân, các buổi học ngoại khóa, các câu lạc bộ tìm hiểu pháp luật, khai thác tủ sách pháp luật, sân khấu hóa tuyên truyền PBGDPL, qua các bản tin nội bộ, hệ thống loa truyền thanh, trang Website của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và trang Website của các đơn vị, trường học, tạo dựng môi trường cởi mở, thân thiện giúp học sinh dễ dàng tiếp thu các kiến thức pháp luật…
Hoạt động PBGDPL cho đối tượng đặc thù: Thực hiện Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PBGDPL, trong những năm qua việc PBGDPL cho các đối tượng đặc thù trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm. Cơ quan Tư pháp phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Ban Dân tộc, Trại giam Phú Sơn 4, Hội Nông dân, Công an tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức nhiều cuộc phổ biến, giáo dục cho hàng ngàn người nhiễm HIV, người nghiện ma túy, người dân tộc thiểu số và phạm nhân đang thi hành án, các cơ quan Công an, Lao động - Thương Binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Luật gia, Hội Liên hiệp Phụ nữ… thông qua các hình thức như: tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí; phát hành tài liệu tuyên truyền; tổ chức tuyên truyền miệng trực tiếp… đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc tiếp cận thông tin pháp luật và hạn chế vi phạm pháp luật trong nhóm đối tượng này.
Với việc triển khai thực hiện đa dạng các hình thức PBGDPL, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, kịp thời truyền tải các chủ trương, chính sách của Nhà nước, góp phần thiết thực đưa pháp luật đến gần với người dân. Trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục đổi mới các hình thức PBGDPL, đặc biệt là các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo để công tác PBGDPL trên địa bàn đạt hiệu quả hơn nữa, làm chuyển biến nhận thức, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, quản lý xã hội bằng pháp luật./.
Nguyễn Thị Tâm
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp)

Tác giả bài viết: Phòng PBGDPL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây