Một số kết quả nổi bật về công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong năm 2023

Thứ sáu - 22/12/2023 03:11 245 0
Năm 2023 công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ và hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực về hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân, góp phần đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
1. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh được kiện toàn kịp thời với 38 thành viên. Ngay từ đầu năm, Hội đồng đã ban hành Kế hoạch hoạt động, hàng quý ban hành văn bản hướng dẫn triển khai, định hướng công tác PBGDPL. Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh và hướng dẫn của Hội đồng phối hợp PBGDPL, trong năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 6.952 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp với tổng số 619.469 lượt người tham dự; tổ chức 319 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 115.813 người tham gia dự thi; cấp phát 465.564 tài liệu tuyên truyền trong đó có 2.335 tài liệu đăng tải trên Internet. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và hòa giải viên ở cơ sở tiếp tục được quan tâm kiện toàn và nâng cao chất lượng. Hiện nay toàn tỉnh có 66 báo cáo viên pháp luật tỉnh, 203 Báo cáo viên pháp luật; 1.917 tuyên truyền viên pháp luật.
Tại các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh công tác PBGDPL cũng được quan tâm thực hiện phù hợp với lĩnh vực hoạt động của từng ngành, từng cơ quan. Trong đó có nhiều kết quả đáng ghi nhận như: Công an tỉnh chỉ đạo tổ chức hơn 300 buổi tuyên truyền cho hơn 80.000 lượt người; Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hơn 500 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Sở Thông tin và Truyền thông tỏ chức hơn 100 cuộc; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 155 cuộc phổ biến, giáo dục, pháp luật; Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên đã phối hợp tích cực với các ngành, địa phương xây dựng nhiều chương trình, chuyên mục PBGDPL; Sở Tài Nguyên và Môi trường phối hợp với Đài Phát thanh.
Đáng chú ý, nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật được tổ chức góp phần tuyên truyền pháp luật hiệu quả như: Sở Tư pháp tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” thu hút 155.112 lượt người tham gia; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp với Ban Chính sách luật pháp Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức phiên toà giải định tư vấn pháp luật phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em...

Tại các địa phương cũng đã diễn ra nhiều hoạt động PBGDPL nổi bật như: huyện Đại Từ tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về hôn nhân, kết hôn, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống", huyện Đồng Hỷ tổ chức thành công Hội thi “Tuyên truyền viên pháp luật giỏi” Ngoài ra nhiều địa phương tổ chức ra mắt các câu lạc bộ pháp luật, các tổ hòa giải kiểu mẫu…
2. Năm 2023, Sở Tư pháp với vai trò là Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản tiếp tục triển khai các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật như: Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”, Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” trong đó Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” được xác định là một trong những “cú hích” quan trọng để hoạt động truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội được thực hiện từ sớm, từ xa, góp phần nâng cao chất lượng chính sách, thể chế, tạo đồng thuận xã hội cũng như ý thức tôn trọng, tuân theo pháp luật của người dân, doanh nghiệp, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.
3. Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11 trên địa bàn tỉnh, theo đó Sở Tư pháp cùng với các Sở, ngành, địa phương đã tham mưu tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng, hướng về cơ sở, lan toả tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong các tầng lớp Nhân dân. Tham mưu cho Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức thành công Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 và trao giải cuộc thi tìm hiểu pháp luật.
4. Công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục được quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả đang ghi nhận. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 2.250 Tổ hòa giải ở cơ sở được thành lập với 15.498 Hòa giải viên. Mạng lưới tổ hòa giải đã được thành lập đầy đủ tại tất cả các tổ dân phố, thôn, xóm, bản trên địa bàn tỉnh, đảm bảo mỗi thôn, bản, tổ dân phố có 01 Tổ hoà giải, tỷ lệ hòa giải thành đạt 85%. Trong năm 2023 là năm tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Trong 10 năm qua, cùng với sự vận động, phát triển của xã hội, các mâu thuẫn và tranh chấp trong nhân dân ngày càng gia tăng theo chiều hướng phức tạp. Được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan tư pháp địa phương, sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội, sự nhiệt tình, sáng tạo của các hòa giải viên nên hàng ngàn mâu thuẫn, tranh chấp, xích mích trong nhân dân trên địa bàn tỉnh được các hòa giải viên kịp thời phát hiện và tiến hành hòa giải, góp phần giải quyết tận gốc các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ; giữ gìn, củng cố tình đoàn kết trong nội bộ nhân dân; góp phần không nhỏ vào việc giữ gìn bình yên thôn xóm và giảm thiểu số vụ, việc không phải đưa ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Tòa án, tiết kiệm được công sức, tiền bạc của nhân dân.
Đặc biệt, năm 2023 Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tham gia Hội thi Hoà giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV; tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL ban hành Quyết định cử Đội thi tham gia Hội thi và Đội thi của tỉnh Thái Nguyên đã giành giải Ba Hội thi Hoà giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV - Khu vực miền Bắc và đạt giải Khuyến khích tại vòng chung kết toàn quốc lần thứ IV.
5. Tình hình triển khai nội dung tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 trong năm 2023 cơ bản được các đơn vị cấp huyện, xã tổ chức thực hiện nghiêm túc. Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ và và bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới cho cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở cấp xã và cấp huyện, trong nội dung tập huấn có nội dung nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nhằm giúp các địa phương triển khai nghiêm túc nội dung này trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới với tổng số hơn 2.000 đại biểu tại điểm cầu Sở Tư pháp kết nối với 151 điểm cầu tại các huyện và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời cấp phát gần 200 cuốn sổ tay chuẩn tiếp cận pháp luật cho các xã, phường, thị trấn.
6. Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và đa dạng hóa các hình thức PBGDPL đã được tỉnh Thái Nguyên tổ chức triển khai với các hình thức như xây dựng và tổ chức khai thác hệ thống văn bản điện tử; tổ chức cung cấp tài liệu cho các tổ hòa giải và hòa giải viên thông qua hình thức đăng tải trên Trang Thông tin điện tử, cung cấp qua hệ thống công văn điện tử để áp dụng giữa cấp huyện đối với cấp xã hoặc thiết lập các nhóm Zalo (giữa công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã với các Tổ trưởng tổ hòa giải và giữa các Tổ trưởng tổ hòa giải với các hòa giải viên trong tổ) để cung cấp các tài liệu nghiệp vụ hoặc đề cương giới thiệu các văn bản pháp luật… trừ các văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước.
Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố đều xây dựng và duy trì hoạt động thường xuyên các Trang Thông tin điện tử. Các cơ quan thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thường xuyên cập nhật, đăng tải các tài liệu PBGDPL như: sổ tay hỏi - đáp, tờ gấp, chương trình phóng sự, tọa đàm; các tin, bài viết phản ánh các hoạt động PBGDPL cũng như các quy định pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; tài liệu PBGDPL được đăng tải, cập nhật thường xuyên. Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh thường xuyên cập nhật, đăng các tin, bài, các quy định pháp luật mới, nội dung biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, các nội dung trọng tâm dễ nắm bắt, theo dõi giúp người dân hiểu và chia sẻ rộng rãi.
 Có thể nói, công tác PBGDPL năm 2023 đã được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ và rộng khắp các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh. Nội dung tuyên truyền phù hợp với nhu cầu thực tiễn và từng đối tượng, địa bàn, làm cho công tác PBGDPL được triển khai có trọng tâm, trọng điểm hơn, thiết thực và hiệu quả hơn. Hình thức phổ biến đa dạng, phong phú, gần gũi với người dân; Ngày Pháp luật Việt Nam được hưởng ứng sôi nổi, thực sự đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng trên địa bàn tỉnh góp phần tạo ra đã tạo sự chuyển biến tích cực về hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

 

Tác giả bài viết: Hà Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây