UBND tỉnh ban hành quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Thứ hai - 11/10/2021 02:49 415 0
Ngày 01/10/2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ban hành quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Quy chế gồm 5 chương, 54 điều trong đó quy định cụ thể việc tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Quyết định có một số nội dung đáng chú ý như sau:

Về căn cứ tuyển dụng

1. Việc tuyển dụng công chức cấp xã phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh và số lượng công chức cấp xã theo từng chức danh được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã hàng năm theo từng chức danh, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện để phê duyệt và tổ chức tuyển dụng theo quy định.
Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã phải nêu rõ số lượng chức danh công chức được giao, số lượng công chức hiện có và số lượng công chức còn thiếu so với số được giao theo từng chức danh, điều kiện đăng ký dự tuyển theo từng chức danh công chức cấp xã.

Về điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức
cấp xã

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
b) Đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển phù hợp với
tiêu chuẩn chức danh công chức cấp xã.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức
a) Không cư trú tại Việt Nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục
bắt buộc;

d) Thuộc đối tượng không được làm kế toán theo quy định tại Luật Kế toán và các đối tượng khác không được đăng ký dự tuyển theo quy định của pháp luật có liên quan.

Về tiêu chuẩn công chức cấp xã

1. Tiêu chuẩn chung
a) Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;
b) Có năng lực tổ chức vận động Nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;
c) Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;
d) Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác;
đ) Đối với công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, ngoài những tiêu chuẩn nêu trên còn phải có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng,
tài sản của Nhân dân, tài sản của Nhà nước; có năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quốc phòng quân sự địa phương, công tác Dân quân tự vệ, công tác giáo dục Quốc phòng và an ninh, phòng thủ dân sự, các chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị động viên, chính sách hậu phương quân đội; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn cấp xã.

2. Tiêu chuẩn cụ thể
a) Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông;
b) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thực hiện theo Điều 3, Điều 4 Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh
quy định tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức cấp xã,
ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức
cấp xã, việc bố trí tăng thêm người ở một số chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Về phương thức tuyển dụng công chức cấp xã

1. Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã: Thực hiện xét tuyển theo quy định của Luật Dân quân tự vệ và quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
2. Đối với các chức danh công chức cấp xã còn lại
a) Thực hiện tuyển dụng thông qua thi tuyển được quy định tại Chương II Quy chế này;
b) Các xã miền núi, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể thực hiện việc tuyển dụng thông qua xét tuyển quy định tại Chương III Quy chế này;
c) Trường hợp người dự tuyển đáp ứng đủ điều kiện tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt thì có thể thực hiện tuyển dụng theo quy định tại Chương IV Quy chế này.
3. Trường hợp thực hiện thi tuyển hoặc xét tuyển, Ủy ban nhân dân cấp huyện có thể xác định người trúng tuyển theo phạm vi đơn vị hành chính cấp xã hoặc phạm vi đơn vị hành chính cấp huyện nhưng phải nêu rõ trong kế hoạch tuyển dụng và công bố công khai trong các thông báo về tuyển dụng.

Ngoài ra quy chế cũng quy định cụ thể về thi tuyển công chức cấp xã, xét tuyển công chức cấp xã và tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021.
 

Tác giả bài viết: Trần Nội

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Top
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây