UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Tổ rà soát văn bản

Chủ nhật - 31/10/2021 02:47 364 0
Ngày 22/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3289/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Tổ rà soát văn bản được thành lập theo Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thành lập Tổ rà soát và Bộ phận giúp việc Tổ rà soát văn bản do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

Ngày 22/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3289/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Tổ rà soát văn bản được thành lập theo Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thành lập Tổ rà soát và Bộ phận giúp việc Tổ rà soát văn bản do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

Quy chế quy định nguyên tắc làm việc, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, cách thức tổ chức công việc của Tổ rà soát và Bộ phận giúp việc của Tổ rà soát văn bản do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành và mối quan hệ giữa Tổ rà soát với các tổchức, cá nhân có liên quan.

Một số nội dung đáng chú ý được quy định tại quy chế như:

Về cơ cấu tổ chức của Tổ rà soát:

- Thực hiện theo Quyết định số 2383/QĐ-UBNDngày 09/7/2021. Trường hợp cần thiết, Tổ trưởng Tổ rà soát thành lập các nhóm rà soát theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực và phân công Thành viên Tổ rà soát, Bộ phận giúp việc tham gia các nhóm rà soát.

Về Nhiệm vụ của Tổ rà soát

- Tham gia ý kiến độc lập vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh trước khi UBNDtỉnh trình, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh trước khi xin ý kiến thành viên UBNDtỉnh.

- Rà soát độc lập hoặc phối hợp rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Chủ động thực hiện rà soát một số văn bản do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành như chương trình, đề án, quy định, quy chế và các quyếtđịnh, công văn quan trọng khác nhằm phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời nội dung bất cập, trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo.

- Thực hiện rà soát các văn bản khác theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Lập dự toán kinh phí hoạt động của Tổ rà soáttheo quy định.

- Tổ rà soát được đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp tài liệu, thông tin và phối hợp triển khai các hoạt động liên quan đến hoạt động rà soát thuộc trách nhiệm của Tổ rà soát.

Về cách thức tổ chức hoạt động rà soát

- Đối với hoạt động rà soát văn bản hành chính được thực hiện thường xuyên hoặc theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực. Các thành viên Tổ rà soát có trách nhiệm đề xuất rà soát văn bản thuộc lĩnh vực quản lý của mình hoặc chuyên đề, ngành, lĩnh vực cần rà soát; thành viên Bộ phận giúp việc thuộc Văn phòngUBND tỉnh có trách nhiệm thường xuyên theo dõi hệ thống văn bản do UBND tỉnh ban hành để xác định văn bản cần rà soát, đề xuất Tổ trưởng quyết định việc rà soát văn bản. Hoạt động rà soát sẽ do thành viên Tổ rà soát và Bộ phận giúp việc thực hiện, được thống nhất trong Tổ trước khi Tổ trưởng Tổ rà soát báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý.

- Đối với soát văn bản quy phạm pháp luật Tổ rà soát thực hiện rà soát độc lập dự thảo văn bản trước khi xin ý kiến thành viên UBND tỉnh, tùy vào kết quả rà soát Văn phòng UBND tỉnh thống nhất với cơ quan tham mưu soạn thảo hoàn thiện dự thảo trước khi xin ý kiến thành viên UBND tỉnh hoặc đề nghị cơ quan tham mưu soạn thảo hoàn thiện dự thảo, trình lại dự thảo hoặc đề nghị cơ quan soạn thảo gửi Sở Tư pháp thẩm định lại.

Cùng với hoạt động rà soát trên, các thành viên Tổ rà soát có trách nhiệm chỉ đạo công tác rà soát thường xuyên văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực mình phụ trách theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, định kỳ hằng tháng gửi kết quả rà soát văn bản cho Tổ trưởng, Tổ phó Thường trực

Về chế độ báo cáo

Tổ rà soát thực hiện cáo cáo định kỳ hằng Quý (trước ngày 25 của tháng cuối Quý thuộc kỳ báo cáo) và báo cáo hằng năm (trong tháng 12) hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh, Chủ tịchUBND tỉnh.

Về mối quan hệ phối hợp giữa Tổ rà soát với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, là mối quan hệ phối hợp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và được thực hiện thường xuyên, liên tục hoặc đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, của Tổ trưởng, Tổ phó Thường trực Tổ rà soát nhằm thực hiện có hiệu quả hoạt động rà soát văn bản theo yêu cầu của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các sở, ban, ngành, địa phương có trách nhiệm tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất cho các thành viên Tổ rà soát và thành viên Bộ phận giúp việc thuộc đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ theo Quy chế.

Tác giả bài viết: Đàm Huân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Top
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây