Giải pháp trọng tâm trong công tác quản lý tài sản công năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Thứ tư - 27/12/2023 21:11 323 0
Ngày 19/12/2023 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 6514/UBND-KT về việc quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác quản lý tài sản công năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Để nâng cao hiệu lực hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số giả pháp trọng tâm sau:
1. Tiếp tục quán triệt đầy đủ các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến quản lý, khai thác nguồn lực tài sản công được chỉ ra trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
2. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngyaf 06/12/2022 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.
3. Rà soát tiêu chuẩn định mức xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; tham mưu việc mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng xe ô tô theo đúng tiêu chuẩn, định mức được giao; đề xuất xử lý, thanh lý xe ô tô dôi dư và các nhiệm vụ khác theo quy định tại Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.
4. Tiếp tục thực hiện nghiêm và đầy đủ các quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2027 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan về việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết gồm: lập, thẩm định, phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; tổ chức thực hiện theo Đề án đã được phê duyệt; xác định giá trị tài sản để đưa vào liên doanh, liên kết, xác định giá cho thuê tài sản công; đồng thời thực hiện việc theo dõi, hạch toán tài sản công theo đúng quy định.
5. Đối với việc sắp xếp, xử lý nhà, đất
- Đề xuất việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, bố trí sử dụng, sử lý tài sản dôi dư theo đúng quy định của pháp luật.
- Đẩy mạnh việc báo cáo kê khai, đề xuất, lập phương án xử lý đối với nhà, đất phải sắp xếp lại của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
- Tổ chức thực hiện xử lý theo đúng phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật, trong đó lưu ý một số nội dung: Xử lý dứt điểm tình trạng sử dụng chưa đúng quy định (cho thuê, cho mượn, bố trí nhà ở, đất ở sử dụng sai mục đích…); thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đấu giá khi bán, chuyển nhượng tài sản công, quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về thẩm định giá và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công khi xác định giá khởi điểm để bán đấu giá, xác định giá khởi điểm khi thực hiện phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử đất, tiền thuê đất khi chuyển mục đích sử dụng đất.
- Báo cáo, chuẩn hóa số liệu tình hình sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo hướng dẫn tại Công văn số 2635/BTC-QLCS ngày 22/3/2023 của Bộ Tài chính.
- Tiếp tục rà soát, tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, tổ chức tại các đơn vị hành chính đúng thời hạn, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí theo đúng chỉ đạo tại Công điện số 771/CĐ-TTg ngày 29/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 9899/BTC-QLCS ngày 15/9/2023 của Bộ Tài chính, Công văn số 4405/UBND-KT ngày 31/8/2023 và Công văn số 4799/UBND-KT ngày 22/9/2023 của UBND tỉnh.
6. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với công tác quản lý, sử dụng tài sản công; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công; kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của cơ quan quản lý tài sản công để bảo đảm thực hiện tốt công tác quản lý tài sản công, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật liên quan đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công.
 

Tác giả bài viết: Phòng PBGDPL&TDTHPL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Top
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây