Không yêu cầu giáo viên tiểu học hạng I phải có trình độ thạc sĩ từ 30/5/2023

Thứ tư - 31/05/2023 23:17 197 0
Ngày 14/4/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 08/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT , 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo có 05 điểm mới trong đó Không yêu cầu giáo viên tiểu học hạng I phải có trình độ thạc sĩ từ 30/5/2023

Chỉ quy định một chứng chỉ chung đối với các hạng giáo viên

Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT đã bỏ quy định giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo hạng. Thay vào đó, chỉ quy định một chứng chỉ chung đối với các hạng giáo viên, cụ thể

- Đối với giáo viên mầm non: Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

- Đối với giáo viên tiểu học: Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

- Đối với giáo viên THCS: Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS.

- Đối với giáo viên THPT: Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT.

Bổ sung tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp chung cho các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT đã bổ sung tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp chung cho các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên, bao gồm:

- Chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và địa phương về giáo dục trung học cơ sở.

- Thường xuyên trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh.

- Thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

- Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ chung của viên chức và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đạo đức nhà giáo.

Không yêu cầu giáo viên tiểu học, THCS hạng I phải có bằng thạc sĩ

- Đối với giáo viên tiểu học hạng I, Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.

- Đối với giáo viên THCS hạng I, Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên THCS.

Như vậy, Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT không yêu cầu giáo viên tiểu học, THCS hạng I phải có bằng thạc sĩ như quy định tại Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT.

Thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III còn 03 năm

Theo Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT, viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.25) phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26) hoặc tương đương từ đủ 03 (ba) năm trở lên (không kể thời gian tập sự) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Hiện nay, theo Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT thì thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III là 09 năm.

Giáo viên không cần nộp minh chứng đã thực hiện nhiệm vụ của hạng khi thực hiện bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp mới

Cụ thể, khoản 2 Điều 5 Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT đã bổ sung quy định sau:

Nhiệm vụ của giáo viên được quy định đối với từng hạng chức danh nghề nghiệp là những công việc giáo viên thực hiện sau khi được bổ nhiệm vào hạng và trong suốt thời gian giữ hạng nếu được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phân công.

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có thể phân công giáo viên thực hiện nhiệm vụ của hạng cao hơn nếu giáo viên có khả năng thực hiện.

Đối với những nhiệm vụ theo hạng chức danh nghề nghiệp mà trường mầm non, phổ thông công lập không được giao hoặc không đủ điều kiện thực hiện thì người đứng đầu trường mầm non, phổ thông công lập quyết định việc quy đổi sang các nhiệm vụ khác có liên quan để làm căn cứ đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên.

Không yêu cầu giáo viên phải cung cấp minh chứng về việc thực hiện nhiệm vụ của hạng khi bổ nhiệm vào hạng tương ứng theo quy định tại các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT.

Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ ngày 30/5/2023./.

Tác giả bài viết: Ma Thị Huyền Trang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Top
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây