Thái Nguyên tăng cường công tác kiểm soát và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid- 19.

Thứ tư - 10/11/2021 22:02 2.331 0
Để góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân; tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, bảo đảm duy trì hoạt động ổn định, bình thường của các cơ quan, đơn vị; thực hiện Công văn số 600-CV/TU, ngày 06/11/2021 của Tỉnh ủy Thái Nguyên và Công văn số 1031-CV/BTGTU, ngày 04/11/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên, ngày 09/11/2021, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 325-CV/ĐUK về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid- 19. Trong đó, đề nghị cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở; các tổ chức đoàn thể trực thuộc và các đồng chí Báo cáo viên, Cộng tác viên DLXH Đảng bộ Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Tiếp tục tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch Covid- 19; thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid- 19, Bộ Y tế và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới, không được trái với chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về việc ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.
2. Hạn chế các hoạt động tập trung đông người; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động và trao đổi công việc, ưu tiên hình thức tổ chức hội nghị trực tuyến trong điều kiện có thể, đồng thời phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý thông tin, bảo đảm 100% các cơ quan, đơn vị thực hiện khai báo bằng mã QR bắt buộc tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, coi đây là nghĩa vụ của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải chủ động xây dựng các phương án phòng, chống dịch hiệu quả, phù hợp với từng cấp độ và diễn biến thực tế của dịch Covid- 19, bảo đảm vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch, vừa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.
3. Lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kiểm soát chặt chẽ, tăng cường quản lý lưu trú đối với người từ các vùng, địa phương nơi có dịch Covid- 19 và các địa phương khác đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nghiêm việc khai báo về di biến động cư trú của người dân thuộc cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quản lý.
4. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải gương mẫu, tích cực tham gia và đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19; tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, nhân dân nơi cư trú thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch (thông điệp 5K + Vắc xin + Công nghệ + Ý thức người dân); không đi đến những vùng, địa phương đang có dịch khi không thực sự cần thiết; trường hợp đi ra ngoài tỉnh trong các ngày nghỉ lễ, thứ Bảy, Chủ nhật (hoặc ngoài giờ hành chính) phải được sự đồng ý của thủ trưởng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp hoặc lãnh đạo cấp trên theo thẩm quyền, phân cấp quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, đồng thời thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, cung cấp thông tin theo đúng quy định. Không tổ chức, tham gia những hoạt động tập trung đông người nếu không thực sự cần thiết như sinh nhật, tân gia, kỷ niệm,…khuyến khích tổ chức việc hiếu, việc hỷ chỉ mang tính nội bộ gia đình, gọn nhẹ, đúng quy định, thực hành tiết kiệm, bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch, hạn chế người tham dự.
Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nếu để xảy ra vi phạm trong công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo phân cấp quản lý; chỉ đạo xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm các quy định trong công tác phòng, chống dịch theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và công khai thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
5. Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở; lãnh đạo các đoàn thể trực thuộc; Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; các đồng chí Báo cáo viên, Cộng tác viên DLXH của Đảng bộ Khối lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid- 19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, góp phần nâng cao tính tự giác, ý thức trách nhiệm chủ động phòng, chống dịch gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Trong đó, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin nội bộ, … Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội để chủ động giải quyết các vấn đề phức tạp, mới phát sinh liên quan đến dịch Covid- 19; đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, xuyên tạc về diễn biến và công tác phòng, chống dịch Covid- 19.
6. Cấp ủy chi bộ, đảng bộ các cơ quan báo chí, truyền thông lãnh đạo cán bộ, đảng viên căn cứ các văn bản chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của tỉnh và bám sát tình hình thực tiễn để tuyên truyền; tăng cường thời lượng, tin, bài để thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác về tình hình, biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19. Tích cực đăng tải, phát sóng tin, bài phản ánh nỗ lực và quyết tâm của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch; các chính sách, giải pháp mới nhằm kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, sớm phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid- 19…; tạo sự yên tâm, tin tưởng nhưng không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác của người dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề:
- Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến, tình hình dịch và nội dung văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền để các ngành, các cấp, người dân biết và chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt trong tình hình mới.
- Tuyên truyền thống nhất nhận thức về thông điệp chuyển trạng thái “Zero Covid” sang “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với 06 nguyên tắc cơ bản, cốt lõi: “Y tế là trụ cột, là trung tâm; Kinh tế là cơ sở, là nền tảng; Dữ liệu khoa học, công nghệ là then chốt. Ổn định chính trị - xã hội là trọng yếu và thường xuyên. Vắc-xin, thuốc chữa bệnh và ý thức người dân là điều kiện tiên quyết; An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”. Tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân để thích ứng trong tình hình mới; nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân đối với gia đình, cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh; thực hiện “5K”, không lơ là, không chủ quan, tự giác, tích cực cùng cộng đồng và xã hội kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh tại nơi sinh sống.
- Tăng cường tuyên truyền việc quản lý di biến động dân cư, đặc biệt nâng cao vai trò, trách nhiệm của người dân trong việc theo dõi, giám sát công dân từ ngoài tỉnh trở về địa phương.
- Tuyên truyền về tiêm chủng theo đúng quy định và tiến độ; tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về việc tiêm vắc xin phòng Covid- 19 cho trẻ em.
- Tuyên truyền khuyến khích việc người dân chủ động theo dõi sức khỏe, tự đi khám sàng lọc khi có các biểu hiện: ho, sốt, đau họng, khó thở... đồng thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 theo quy định.
- Phản ánh về công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19. Phối hợp ngăn chặn và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm quy định phòng, chống dịch, đưa thông tin tiêu cực, không chính xác, gây hoang mang dư luận.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Khanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn biết tới Cổng thông tin PBGDPL Thái Nguyên qua đâu ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập86
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm85
  • Hôm nay22,696
  • Tháng hiện tại543,722
  • Tổng lượt truy cập12,645,846
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây