Thái Nguyên triển khai Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông

Thứ tư - 27/04/2022 22:08 1.458 0
Thực hiện Quyết định số 85/QĐ-TTg ngày 17/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 945/BGDĐT ngày 06/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 85/QĐ-TTg ngày 17/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Với mục tiêu tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực hệ thống y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn kết với hệ thống y tế cơ sở, tăng cường hiệu quả công tác phối hợp liên ngành về công tác y tế trường học; Tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực triển khai thực hiện công tác y tế trường học cho cán bộ, nhân viên phụ trách công tác y tế trong các cơ sở giáo dục và cơ sở y tế; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác y tế trường học, đảm bảo tốt các điều kiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ em mầm non, học sinh,nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh xảy ra trong trường học.
Theo nội dung Kế hoạch, các nhiệm vụ và giải pháp đặt ra là:
1. Đổi mới cơ chế quản lý, phương thức hoạt động y tế trường học gắn với y tế cơ sở
1.1. Đổi mới phương thức hoạt động y tế trường học
a) Tổ chức rà soát, sắp xếp lại hệ thống y tế trường học phù hợp với định mức biên chế, vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục; thực hiện đổi mới phương thức hoạt động y tế trường học phù hợp với  thực tiễn tình hình ở địa phương, cơ sở giáo dục theo các mô hình sau:
- Ưu tiên bố trí nhân viên chuyên trách y tế trường học đối với các trường chuyên biệt; các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có nhiều cấp học, cơ sở giáo dục có nhiều điểm trường đóng trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; cơ sở giáo dục ở xa trạm y tế xã, cơ sở khám chữa bệnh mà không thể can thiệp, chăm sóc y tế kịp thời cho học sinh khi có vụ việc đột xuất xảy ra.
- Đối với các cơ sở giáo dục đang có nhân viên chuyên trách y tế trường học:
+ Sắp xếp, luân chuyển phù hợp theo nhu cầu ưu tiên nhân viên chuyên trách công tác y tế trường học ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã, huyện.
+ Thực hiện thí điểm một nhân viên chuyên trách công tác y tế trường học tại hai cơ sở giáo dục trên cùng một địa bàn xã, phường, thị trấn.
- Đối với các cơ sở giáo dục chưa có nhân viên chuyên trách y tế trường học:
+ Căn cứ nhu cầu ưu tiên, bố trí nhân viên chuyên trách y tế trường học để có kế hoạch tuyển mới theo danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục.
+ Phân công giáo viên/nhân viên có trình độ, chuyên môn phù hợp kiêm nhiệm công tác y tế trường học.
+ Tăng cường thực hiện phương thức ký hợp đồng cung ứng dịch vụ với cơ sở y tế, cơ sở khám chữa bệnh để triển khai công tác y tế trường học ở những địa bàn thuận lợi, đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung công tác y tế trường họcchăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời cho học sinh khi có vụ việc đột xuất xảy ra.
b) Bố trí cán bộ thuộc trạm y tế xã, kết hợp với y tế thôn, bản phụ trách công tác y tế trường học của từng cơ sở giáo dục trên địa bàn. Chú trọng đầu tư nguồn lực về nhân sự, trang thiết bị y tế cho các cơ sở giáo dục không có nhân viên y tế trường học chuyên trách.
c) Các cơ sở giáo dục ngoài công lập chủ động bố trí nhân viên y tế trường học chuyên trách hoặc hợp đồng với y tế cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ về y tế trường học theo quy định.
1.2. Tăng cường hiệu quả công tác phối hợp liên ngành về y tế trường học gắn với y tế cơ sở
a) Xây dựng quy chế phối hợp liên ngành giữa ngành Giáo dục, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, ban, ngành liên quan; phân công rõ đầu mối, trách nhiệm cụ thể về công tác y tế trường học, chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong các cơ sgiáo dục; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp tham gia công tác y tế trường học.
b) Các ngành liên quan tăng cường công tác phối hợp rà soát, thực hiện các văn bản liên quan đến công tác y tế trường học; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác y tế trường học.
2. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên làm công tác y tế trường học
- Xây dựng chương trình, kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, nhân viên làm công tác y tế trường học trong các cơ sở giáo dục và y tế cơ sở, phù hợp với từng đối tượng (chuyên trách và kiêm nhiệm).
- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp giấy chứng nhận cho cán bộ, nhân viên làm công tác y tế trường học trong các cơ sở giáo dục theo từng đối tượng.
- Tổ chức bồi dưỡng, cấp giấy chứng nhận về công tác y tế trường học cho cán bộ trạm y tế xã và y tế thôn, bản.
- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn thường xuyên hằng năm cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, cơ sở y tế về công tác y tế trường học.
 3. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và huy động xã hội hóa về y tế trường học trong các cơ sở giáo dục
- Rà soát, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác y tế trường học của các cơ sở giáo dục phù hợp với thực tế của từng cấp học và tình hình dịch bệnh liên quan đến học sinh.
- Có cơ chế khuyến khích hệ thống y tế ngoài công lập tham gia vào công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh trong các cơ sở giáo dục.
- Huy động đầu tư của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cho công tác y tế trường học, tập trung vào một số lĩnh vực: Đảm bảo dinh dưỡng học đường, công trình nước sạch, nhà vệ sinh, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế trường học.
4. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, truyền thông về chính sách, nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và toàn xã hội
- Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân liên quan về tầm quan trọng và các chính sách y tế trường học.
- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của hệ thống y tế cơ sở trong các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của học sinh để bảo vệ và nâng cao sức khỏe, các hoạt động về y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu trong các cơ sở giáo dục.
- Biên soạn, sử dụng các tài liệu và tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe với nội dung phù hợp cho từng độ tuổi học sinh và điều kiện cụ thể của từng địa phương.
Để thực hiện các nhiệm vụ, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương./.
Nguồn ảnh: https://tuyensinh.tvu.edu.vn/

Tác giả bài viết: Phòng PBGDPL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây