Tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Chủ nhật - 04/06/2023 21:41 214 0
Ngày 30/5/2023 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2519/UBND-NC về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh;
Chủ tịch UBND huyện, thành phố thực hiện:
1.  Quán triệt thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND tỉnh; trực tiếp, chủ động, tích cực giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý của cơ quan. Quyết định các công việc theo thẩm quyền và không trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh những công việc thuộc thẩm quyền của mình. Chịu trách nhiệm cá nhân, trực tiếp và toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền được phân công, ủy quyền, được giao nhiệm vụ.
2.  Không chuyển công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị mình sang cơ quan, đơn vị khác; không giải quyết các công việc được xác định thuộc thẩm quyền của cơ quan khác; trả lại văn bản cho cơ quan, đơn vị, địa phương xin ý kiến nếu không đúng thẩm quyền hoặc thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị, địa phương xin ý kiến.
3. Khi giải quyết công việc, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì phải chủ động, tích cực phối hợp có hiệu quả với thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan. Không lấy ý kiến phối hợp của cơ quan, đơn vị không liên quan hoặc không cần thiết, làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc; cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời đúng hạn, chính kiến rõ ràng, không trả lời chung chung, thiếu trách nhiệm hoặc né tránh trách nhiệm.
4. Đối với các chương trình, đề án, dự án trình UBND tỉnh còn ý kiến khác nhau giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương về những nội dung chủ yếu của chương trình, đề án, dự án thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì phải đề cao trách nhiệm cá nhân, chủ động làm việc trực tiếp với các cơ quan, đơn vị có ý kiến khác để trao đổi, thống nhất trước khi trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo đúng quy định và Quy chế làm việc của UBND tỉnh.
5. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:
- Chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật; không trình, báo cáo công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình lên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh; không lạm dụng việc lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị của tỉnh để né tránh trách nhiệm.
- Khẩn trương rà soát các nhiệm vụ, công việc của địa phương để kịp thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền và trong thời hạn được pháp luật quy định, nhất là những công việc đã để chậm trễ, kéo dài.
6. Tập trung rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung ngay quy trình phân công và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc tại cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thẩm quyền; cắt giảm, đơn giản hóa những quy trình, thủ tục không cần thiết; cụ thể, cá thể hóa quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc; tuyệt đối không để xảy ra việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời, rút ngắn thời gian thực hiện.
7. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất. Kịp thời rà soát, thay thế, điều chuyển làm công việc khác đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được cấp có thẩm quyền giao.
8. Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Xử lý nghiêm minh những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực.
9. Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các cơ quan, tập thể, cán bộ, công chức, viên chức quyết liệt trong thi hành công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ,  dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung.
Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, triển khai các nội dung tại Công văn này đến từng phòng, ban, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; rút ngắn thời gian xử lý công việc và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành./.

Tác giả bài viết: Phòng PBGDPL&TDTHPL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Top
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây