Hội nghị tổng kết Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp của tỉnh Thái Nguyên

Thứ tư - 23/06/2021 03:45 657 0
Ngày 20/6/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp của tỉnh Thái Nguyên. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh và các đoàn thể của tỉnh; thành viên BCĐ bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh và các thành viên Tổ công tác giúp việc BCĐ bầu cử tỉnh và Ủy ban bầu cử tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh khoá XIV, các tập thể cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tổng kết của Ủy ban bầu cử tỉnh đã phân tích, đánh giá một cách toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh. Hệ thống văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước ban hành đầy đủ, kịp thời để địa phương triển khai tổ chức thành công cuộc bầu cử. Công tác bầu cử được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời và thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Công tác thông tin tuyên truyền về Cuộc bầu cử đã được các cấp, các ngành và các cơ quan truyền thông triển khai đồng bộ, toàn diện bằng nhiều hình thức, phương tiện như: Báo chí, xuất bản phẩm, cổng/ trang thông tin điện tử, cổ động trực quan, lồng ghép với các hội nghị, bằng xe lưu động...

Với nhiệm vụ được Ủy ban bầu cử tỉnh giao trong hoạt động tuyên truyền pháp luật về bầu cử, Sở Tư pháp- cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền nổi bật trong Cuộc bâù cử như: in ấn và phát hành 38.480 tờ gấp "Một số quy định về bầu cử ĐBHQ và bầu cử ĐBHĐND các cấp"; tuyên truyền nhiều bài viết trên Cổng thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh (http://pbgdplthainguyen.gov.vn) và Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (sotp.thainguyen.gov.vn); và đặc biệt là tổ chức thành công Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử ĐBQH và bầu cử ĐBHĐND các cấp", thu hút được 28.282 người tham gia. Kết quả các hoạt động tuyên truyền của Sở Tư pháp được đánh giá cao, góp phần tích cực xây dựng ý thức pháp luật, tạo nên sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Các tập thể được khen thưởng

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội được các cơ quan, địa phương tích cực triển khai các công việc cụ thể nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế cho cuộc bầu cử, đặc biệt là đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được giải quyết kịp thời, dứt điểm, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Công tác tập huấn chuyên môn nghiệp vụ được triển khai đến từng thành viên Tổ bầu cử; việc xây dựng các video clip hướng dẫn các quy trình thực hiện bỏ phiếu, các tình huống trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 được triển khai kịp thời đến các Tổ bầu đảm bảo nhanh, an toàn, đúng quy định của pháp luật; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên và đột xuất, kịp thời phát hiện và khắc phục những thiếu sót trong quá trình chuẩn bị bầu cử cũng như trong Ngày bầu cử. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã được triển khai thực hiện tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri tham gia bầu cử trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt cao: 99,68 đối với bầu cử Quốc hội, 99,67% đối với bầu cử đại biểu HĐND tỉnh. Toàn tỉnh đã bầu đủ số lượng 7 đại biểu Quốc hội, 66 đại biểu HĐND tỉnh; 319 đại biểu HĐND cấp huyện; 3982 đại biểu HĐND cấp xã. Toàn tỉnh có 11 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã phải thực hiện bầu cử thêm, giảm 26 đơn vị so với nhiệm kỳ 2011-2016. Cuộc bầu cử đã đảm bảo được mục tiêu dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải,  Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng BCĐ bầu cử tỉnh Thái Nguyên đánh giá: Cuộc bầu cử ĐBQH và bầu cử ĐBHĐND các cấp tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra trong không khí dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, bảo đảm tốt các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 và thực sự là ngày hội, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân. Thành công này, một lần nữa khẳng định ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, thể hiện niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương và ghi nhận những thành tích xuất sắc, những đóng góp quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham mưu, phục vụ tốt công tác bầu cử, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử; trân trọng gửi lời cảm ơn đến toàn thể cử tri trong tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình trong việc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành quan tâm thực hiện tốt một số nội dung công việc: Một là, tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kỳ họp hết sức quan trọng với nhiệm vụ trọng tâm là xem xét, bầu ra bộ máy chính quyền các cấp ở địa phương bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật. Hai là, thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, gắn nhân sự cấp ủy với nhân sự đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 để thực hiện kiện toàn các chức danh trong bộ máy chính quyền các cấp. Ba là, UBND phối hợp với Thường trực HĐND cùng cấp và các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp ngay từ đầu nhiệm kỳ. Bốn là, chính quyền các cấp xây dựng quy chế hoạt động và quy chế phối hợp phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng thành viên trong tổ chức, tránh chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động công vụ. Năm là, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 và giai đoạn 2020 - 2025.

Sở Tư pháp được nhận BK của Chủ tịch UBND tỉnh với các thành tích xuất sắc trong hoạt động bầu cử

Với những thành tích trong Cuộc bầu cử, 03 tập thể, 03 cá nhân của tỉnh Thái Nguyên được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 64 tập thể, 98 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Tập thể Sở Tư pháp, với những đóng góp tích cực trong Cuộc bầu cử, đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Tùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn biết tới Cổng thông tin PBGDPL Thái Nguyên qua đâu ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập75
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm74
  • Hôm nay20,231
  • Tháng hiện tại480,237
  • Tổng lượt truy cập11,228,037
Top
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây