Một số nhiệm vụ của Ngành Tư pháp tỉnh Thái Nguyên trong việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Thứ hai - 22/02/2021 05:33 1.913 0
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và của từng địa phương; đồng thời được tổ chức vào thời điểm cả nước cũng như tỉnh Thái Nguyên đã giành được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong cả nhiệm kỳ HĐND, UBND 2016 - 2021; là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước; thời điểm cả nước tập trung triển khai và thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
dttrct (6)
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nguồn: https://quochoi.vn/
Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 19/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 – 2026 và các chỉ đạo, kế hoạch của tỉnh, Ngành Tư pháp tỉnh Thái Nguyên tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên và các cơ quan liên quan triển khai, chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí ở Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và địa phương tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp; các nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử;
- Đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp tham gia Ủy viên Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử, trực tiếp phụ trách công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp;
- Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc bầu cử; phân tích, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này, đó là đất nước ta sau 35 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực đời sống cũng như vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là từ dịch bệnh Covid-19 của năm 2020; quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về Cuộc bầu cử; tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến tổ chức Cuộc bầu cử, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015 (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14), Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, Thông tư số 01/2021/TT-BNV, ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”…; nêu bật những thành tựu của Quốc hội và HĐND các cấp qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực nhà nước trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong những năm vừa qua, đặc biệt là 5 năm gần đây. Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử; các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng; đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại Cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước;
- Xây dựng chuyên mục về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, Trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh; nghiên cứu xây dựng và triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên Trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh;
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh giao.
Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành Tư pháp tỉnh Thái Nguyên đồng lòng, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Thái Nguyên thành công tốt đẹp./.

Tác giả bài viết: Vũ Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Tư pháp

Nguồn tin: pbgdplthainguyen.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Top
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây